Find kurs og distance med MERCATOR, RHUMBLINE ELLER MSAIL

blank2.gif

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side,
klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne.

Find kurs og distance mellem det Affarende og Påkommende sted

Øvelse 2

Til dette brug er der hele tre programmer at vælge imellem.

Holdes distancen inden for omkring 500 sømil benyttes MERCATOR som beskrives i dette kapitel.

Skal der findes MEGET store distancer (over 500 sømil) benyttes RHUMBLINE som også beskrives i dette kapitel.

Ingen, af de to ovenstående programmer kan beregne en kurs og distance korrekt,
som går over datolinjen (længdegrad 180). Benyt javascriptet MSAIL til dette formål. Link findes nederst!

Når det Affarende eller det Påkommende sted er ændret i Startskærmen, er det første som skal findes:
KURS og DISTANCE mellem disse to steder.

Efterfølgende programmer vil ALTID benytte den kurs og distance som er udregnet eller indtastet, og vist i Startskærmen.

Vi vil nu finde kurs og distance mellem Antoniusøen og Mariesø,
vi ved at der er under 500 sømil i distance mellem disse to steder, så Mercator benyttes:

:kursdist1.gif

I ovenstående billede er både det Affarende og det Påkommende sted ændret,
og vi ønsker at finde kurs og distance mellem disse to steder.
Klik på teksten i Startskærmen til programmet::

kursdist2.gif

kursdist3.gif

Du kan i ovenstående billede tydeligt se at det er MERCATOR du har fat i. Vandet er ikke så dybt!
Klik på knappen MERCATOR eller tast ENTER, og programmet hopper tilbage til Startskærmen.

Beholden Kurs og distance OVER GRUNDEN
er nu udregnet og vises nu i Startskærmen øverst i højre side:
(distancen er også udregnet i kilometer i ovenstående billede)

kursdist4.gif

I mappen: C:\Navigation\Havne finder du flere positioner på havne og steder som kan hentes.
Beholden Kurs og distance mellem de to steder kan derefter lynhurtigt findes og vises i Startskærmen.

Bemærk at: Ikke alle positioner i mappen Navigation overholder WG84, eller er korrekte!
Du skal selv tilpasse de positioner du skal bruge! I grader, minutter og tiendedele.
-
Er en position/waypointet taget fra en gps eller et kort, opgivet i grader minutter og sekunder
skal sekunderne først laves til tiendele! For at kunne bruges i programmet!
Divider derfor sekunderne med 6.0 og indtast derefter tiendedelene i programmet.
-
Position/waypointet fra Så til søs.exe - tilbage til en gps eller et kort:
Tiendedele til sekunder: Gang tiendedelene med 6.0 og du har sekunderne.
-
Kort med øer.jpg og andre kort i mappen: C:\Navigation\Kort -er også i grader minutter og tiendedele.
-
Der oprettes nemmest nye steder ved at redigere en position der allerede ér lavet,
og derefter gemme positionen under det nye ændrede navn.
-
Bemærk at sydlige breddegrader skal indtastes med et - (minus) foran breddegraden.
Og kun foran breddegraden!
Når du opretter nye positioner/waypoint, er det dette dette tegn: ( - )
uden paranteser -som skal indsættes foran breddegraden, hvis breddegraden er sydlig.
Eksempel: -56 angiver en 56 grader sydlig breddegrad. 56 angiver en 56 grader nordlig breddegrad
-
Bemærk at vestlige længdegrader også skal indtastes med et - (minus) foran længdegraden.
Eksempel: -156 angiver en 156 grader vestlig længdegrad. 156 angiver en 156 grader østlig længdegrad.
-
Du kan nemt oprette nye friske positioner på det Affarende sted s´ plads,
og DEREFTER gemme disse i en mappe med et klik på programmet: GEM DET AFFARENDE STED
--------------------------------------------------
For at du kan se hvor galt det kan gå, og hvad der vil ske,
hvis, du benytter MERCATOR programmet til meget STORE distancer, er her et eksempel:

1.0 Hent det Affarende sted: Rådhuspladsen i Kbh.ini fra mappen:
C:\Navigation\Havne\Steder i København\Rådhuspladsen i Kbh.ini

Positionen: Rådhuspladsen i Kbh.ini er nu indsat som det Affarende sted i Startskærmen.

2.0 Hent derefter det Påkommende sted: Kap Horn.ini fra mappen:
C:\Navigation\Havne\Kap Horn\Kap Horn.ini

Positionen: Kap Horn.ini er nu indsat som det Påkommede sted i Startskærmen.
-
3.0 Klik på:

kursdist2.gif

kursdist5.gif

Du kan i ovenstående billede tydeligt se at det er MERCATOR du har fat i. Vandet er ikke så dybt!
Klik på knappen MERCATOR eller tast ENTER, og programmet hopper tilbage til Startskærmen.

Beholden Kurs og distance OVER GRUNDEN
er nu udregnet og vises nu i Startskærmen øverst i højre side:
(distancen er også udregnet i kilometer i ovenstående billede)

kursdist6.gif

Vi mener at vide at Kap Horn ligger syd for København, og ikke næsten stik vest for København!
Distancen anses også for at være større end 1.0382e+006 sømil!

Klik nu på teksten (knappen):

kursdist7.gif

kursdist8.gif

Du kan i ovenstående billede tydeligt se at det er RHUMBLINE du har fat i. Vandet er meget dybere!
Klik på knappen RHUMBLINE eller tast ENTER, og programmet hopper tilbage til Startskærmen.

Beholden Kurs og distance OVER GRUNDEN
er nu udregnet og vises nu i Startskærmen øverst i højre side:
(distancen er også udregnet i kilometer i ovenstående billede)

kursdist9.gif

Problemet er løst!

Programmet RHUMBLINE skal benyttes, når/hvis distancen er over 500 sømil mellem de to steder!
Programmet RHUMBLINE er det mest præcise program til at finde kurs og distance mellem to steder.
-
Der er en enkelt lille begrænsning i RHUMBLINE OG MERCATOR programmerne.
Ingen, af de to ovenstående programmer kan beregne en kurs og distance korrekt,
som går over datolinjen (længdegrad 180
).

Dette problem er løst med javascriptet, msail.htm.
-
Næste kapitel handler om < MSAIL.htm > som er et javascript