KORT TIL KOMPAS LYNHURTIG >

blank2.gif

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side, klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne.

En lynhurtig kursberegning kan foretages med dette program.

Fra Kort til kompas.

Øvelse 3
--------------------

I denne øvelse skal du lære hvordan du sætter skibets kurs, fra kortet til kompasset.
Herved forstås, at den kurs du finder, efter rettelserne, er den kurs du skal (begynde at) styre kompasset,
for at komme hen over grunden i den ønskede retning.

Men først lidt om hvordan du bør tilrettelægge rejsen på/med et søkort, i hånden:
En kurs over grunden bør være sat i søkortet, før, der sejles ud af havnen.
Mellem det Affarende sted, og det Påkommende sted.
Den Beholdne Distance der skal udsejles, bør også være opmålt, før, der sejles ud af havnen.

Kender man den Beholdne fart skibet sejler med,
samt den Beholdne distance, kan man regne ud,
hvornår man er fremme ved rejsens ende, og hvor lang tid rejsen vil tage.

Er der strøm i farvandet, skal disse oplysninger også medtages i beregningen:
strømmens sætning (retning) og strømmens fart.

Misvisningen, d.v.s. den kompasretning en kompasnål vil stille sig efter,
hvis/når kursen kun skal rettes for misvisning, aflæses i søkortet.
Misvisningen
kan være aftagende eller tiltagende.
Dette vil være angivet, også fra hvilket årstal man skal regne dette fra.
Misvisningen
kan være Øst eller Vest. Den magnetiske nordpol ligger ovre i Canada et sted.
Misvisningen
er som regel vist inde i en kompasrose, et sted i kortet.
Denne rose er ikke vist i søkortet: Kort med øer.jpg.
I samtlige opgaver, fremover, regnes der med en misvisning på 2 grader Vest, hvis ikke andet er angivet.
I programmet, skal en misvisning der er Vest skrives med et minus ( - ) foran tallet, som her: -2

Vejrudsigten, med oplysninger om hvor vinden kommer FRA,
og med hvilken styrke, bør skrives også ned.
Kender man sit fartøj, ved man som regel hvor meget afdrift der er med den vind der blæser.
Er vinden agten for tværs, regnes der som regel ikke/aldrig med afdrift.

Deviationen, d.v.s. fartøjets egen magnetisme, skal der ( måske ) også rettes for i dit skib.
I programmet, skal en Deviation der er Vest skrives med et minus ( - ) foran tallet, som her: -5
Denne rettelse, der udtages af en tabel, er for det meste kun nødvendig,
hvis
fartøjet er lavet af stål, eller der indgår større mængder stål,
til fremstilling af skroget, som f.eks. Ferrocement skibe, eller stål skibe.
Hvis et Ferrocement skib er over 35 fod, vil det i øvrigt veje betydeligt mindre,
end et i samme størrelse, lavet i træ, og er meget nemmere (og meget billigere) at bygge.
Nok om det.
-------------
Her er hvordan udregningernes rækkefølge skal se ud:
1. Beholden kurs retvisende og Beholden distance fås ved opmåling i kortet.
2. Er der strøm i farvandet, konstrueres anden strømtrekant,
og du finder den Sejlede kurs retvisende og den Beholdne fart.
3. Den sejlede kurs retvisende rettes for misvisning,
hvormed du finder den Sejlede kurs misvisende.
4. Den sejlede kurs misvisende rettes for afdrift, AD LUVART TIL,
hvormed du finder den Styrede kurs misvisende.
5. Den styrede kurs misvisende, rettes for den deviation, du udtager af deviationstabellen.
Du finder hermed den Styrede kurs devierende,
som er den kurs, du skal begynde at styre efter kompasset mod det Påkommende Sted.
6. Vil du også finde den tid sejladsen tager, til et bestemt punkt,
skal du i kortet, opmåle den Beholdne distance fra start til slut punktet.
Denne distance skal derefter divideres med den Beholdne fart,
hvorved du finder tidsforløbet, i dage, timer, minutter og sekunder.

Bemærk:
Er der ingen strøm i farvandet, skal du ikke udføre anden strømtrekant. (sæt nuller (0) i Startskærmen i disse bokse)
Den sejlede kurs er nu lig den Beholdne retvisende kurs,
og den Beholdne fart er nu lig den sejlede fart.
Er der ingen afdrift, er den Styrede kurs nu lig den Sejlede kurs. (sæt nuller (0) i Startskærmen i disse bokse)
Er der hverken strøm eller afdrift, er den Styrede kurs nu lig den Beholdne kurs.

Når ovenstående er på plads, kan du så glad sejle ud af havnen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Her er hvordan programmet Så til søs.exe vil løse en sådan opgave:

1. Sæt Antoniusøen ind som det Affarende Sted,
og
Mariesøen ind som det Påkommende Sted i Startskærmen.

2. Programmet:

kursdist2.gif

køres dernæst, da distancen mellem disse to steder ikke er så stor.

3. Træk en linie i det udskrevne (om muligt) øvelses-søkort: Kort med øer.jpg
Som befinder sig: C:\Navigation\Kort\Kort med øer.jpg
Der kan hentes en kopi af Photoshop version CS5 på: http://www.adobe.com
BEMÆRK AT: Der er to udgaver af Photoshop at vælge i mellem, "normal eller extended" Klik her på et af ikonerne på de programmer du vil hente. Du kan blive præsenteret for følgende:
Create an account or sign in with your existing Adobe ID before downloading Adobe Photoshop CS5 (eller Extended version). Den hentede udgave vil virke en måneds tid, men du kan nu nemt udskrive mange kopier af de kort som er i mappen.
Er du helt blank når Photoshop åbner, kan du her se hvordan.
Eller udskrive dine egne håndlavede kort. Hvordan du gør dette, kan du læse om i hjælpfilen.
1 gigabit ram (som minimum) anbefales til PhotoshopCS5, men mindstekravene er her:

Windows

 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor
 • Microsoft® Windows® XP with Service Pack 3; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate,
  or Enterprise with Service Pack 1 (Service Pack 2 recommended); or Windows 7
 • 1GB of RAM
 • 1GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation
  (cannot install on removable flash-based storage devices)
 • 1024x768 display (1280x800 recommended)
  with qualified hardware-accelerated OpenGL graphics card, 16-bit color, and 256MB of VRAM
 • Some GPU-accelerated features require graphics support for Shader Model 3.0 and OpenGL 2.0
 • DVD-ROM drive
 • QuickTime 7.6.2 software required for multimedia features
 • Broadband Internet connection required for online services*

Se nedenstående billede, hvor Kort med øer.jpg er klar til udskrift i PhotoshopCS3:
Sæt øverste boks til "output". Andre indstillinger kan sættes som vist i nedenstående billede.
Billedet er IKKE i farver! Ingen af billederne i mappen C:\Navigation\Kort er i farver!
Du kan selv farvelægge kortene.

Udskriv Kort med øer.jpg

Antoniusøen er det øverste kryds i kortet, og Mariesø er det nederste kryds i kortet.
Du har jo positionerne, så de skulle være lette at finde.
Retningen mellem disse to øer er Beholden kurs retvisende.
-
Dernæst skal Beholden distance opmåles med en passer mellem de to steder.
Distancer udtages/aflæses ALTID med passeren i Breddeskalaen. Og helst midtfor den distance som skal opmåles.
Tag f.eks. 5 sømil i passeren i Breddeskalaen,
(højre eller venstre side af kortet er Breddeskalaen og øverste eller nederste skala er Længdeskalaen)
sæt derefter det ene ben på Antoniusøen og sving det andet ben ud og nedad den kurslinje du har "slået" til Mariesø.
Lad nu passerbenene vandre ned mod Mariesø på kursstregen. Der må gerne tælles højt mens dette foregår!
Når under 5 sømil tilbage, opmåles denne rest på kurslinjen til Mariesø,
og den aflæses derefter i Breddeskalaen. Derefter lidt sammenlægning (hovedregning....) og distancen er fundet.
-
Du kan nu først udføre eksemplet i hånden (hvis du har lyst),
og dernæst sammenligne resultatet/facit fundet med programmerne i: Så til søs.exe.
Oplysningerne til at foretage kursberegningen i hånden OG Så til søs.exe ses nedenunder denne linje:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Her starter vores planlægning:

Vi vil afsejle fra Antoniusøen den 1. august år 2008, klokken 8:0:0 om morgenen.

Den sejlede fart fra loggen, er 8 knob i timen.
Bemærk at: Dette er et skøn/slag på tasken, indtil der kigges på loggen under sejladsen!

Strømmen er nord nordøst gående, med en fart af 0.3 knob i timen.

Misvisningen er Vest 2 grader

Vi har modtaget en fiktiv vejrmelding:

Vind fra SYDVEST til SYD, 4 meter i sekundet.
Vi ved, fartøjet vil drive 5 grader for denne vind.
Vi ved at fartøjet kan gå 45 grader til vinden.

Deviationen er som i tabel C eller D -da tabellerne er helt ens!

Bemærk: Der kan bruges to programmer til denne opgave.
Det lidt langsomme og måske mere pædagogiske program Fra kort til kompas... > som er den "manuelle" udgave.
Eller det lyn hurtige program KORT TIL KOMPAS LYNHURTIG > til folk der ved hvad de gør.

Her vises først KORT TIL KOMPAS LYNHURTIG >og bagefter Fra kort til kompas.. .>
Facit er fuldstændigt det samme!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Startskærmen sættes op således at den passer til planlægningen af rejsen:

Klik her først på knappen:

graderogstreger

Bemærk at: denne kan have en anden farve end vist i ovenstående billede. Systemfarve anvendt.
Bemærk at: der må ikke benyttes et komma i dette program!

Dokumentet: Omsætning mellem grader og streger.txt -åbner og her kan du se at:
Nord nordøst gående strøm, er det samme som 22.5 grader.
22.5 indtastes eller kopieres i boksen til: Indtast Strømmens sætning, grader
Strømmen bevæger sig med en fart af 0.3 knob i timen. 0.3 indtastes i boksen til: Indtast Strømmens fart, knob
-
Indtast misvisningen -2 i boksen til: Indtast Misvisning, decimaltal
Er misvisningen vestlig, skal misvisningen indtastes med et - (minus) foran tallet. Eksempel: -2
-
Indtast derefter den sejlede fart som er 8 knob, i boksen til: Indtast Sejlet fart fra loggen, knob
-
I Omsætning mellem grader og streger.txt ses også at:
Vind FRA Syd Vest til Syd er det samme som: 213.8 grader. Dette tal kopieres også fra dokumentet og til Startskærmen,
l boksen til: Indtast Hvor vinden kommer fra skal du indtaste/indsætte 213.8 grader.
Tallet 5 indtastes i boksen til: Indtast Afdriftens størrelse, grader
Tallet 45 indtastes i boksen til: Grader skibet går til vinden.
-
I boksene til Indtast dato for afsejling: skal data være 1 8 2008
(1 for den første i måneden. 8 for månedens nummer og 2008 for årstallet.)

I boksene til Indtast tid for afsejling: skal data være 8 0 0
(8 for den hele time for afsejling. 0 for minut for afsejling og 0 for sekunder for afsejling.
Altså klokken 8 helt præsis om morgenen!)
-
Bemærk at når der beregnes fra Kort Til Kompas:
KUN DE BOKSE SOM ER VIST MED EN RØDBRUN FARVE SKAL REDIGERES, FØR BEREGNINGEN UDFØRES!
DATA SOM ER VIST MED EN SORT FARVE, UDREGNES AF PROGRAMMET, og skal ikke redigeres,
når der beregnes fra Kort Til Kompas!

Data skal indtastes i Startskærmen, (undtagen kurs og distance som jo er udregnet) som vist i nedenstående billede:
Naturligvis kan der indtastes en anden kurs og distance, end den udregnede, før beregningen startes.
F.eks. hvis du vil tjekke hvordan vinden vil påvirke fartøjet på forskellige kurser under sejladsen.
Eller til opgaver hvor kurs, distance, misvisning samt strøm og vindretning og andre oplysninger på forhånd er angivet.

Indtast data i Startskærmen

Når data er klar på Startskærmen, klik derefter på knappen/teksten: Kort Til Kompas LYNHURTIG >

Beregningerne vises i dette skærmbillede

Alle data som vises i ovenstående skærmbillede, vil skrives til Logfil.txt, når du taster Enter!
Logfil.txt vil ALTID blive overskrevet når en beregning er udført, hvis Enter tastes i ovenstående skærm!
ALLE indtastede og udregnede data vises nu, som i ovenstående skærmbillede. Tast Enter.
Hvis Afdriftens størrelse er sat/vist til 0 (nul) i ovenstående skærm, regnes der ikke med afdrift i beregningen!
Det rigtige tal vil altid blive vist på Startskærmen når der tastes Enter i ovenstående skærm.

 Startskærmen er nu opdateret

Startskærmen er nu opdateret, og Logfil.txt er åben, klar til udskrivning eller Logfil.txt kan gemmes under et andet navn.
Alle data som sås i forrige skærmbillede, er skrevet til Logfil.txt. Logfil.txt vil ALTID blive overskrevet når en beregning er udført!
Så gem Logfil.txt under et andet navn hvis du vil gemme dette dokument.
Logfil.txt og Alogfil.txt er placeret i mappen: C:\Navigation\Start

Denne beregning gik jo LYNHURTIGT, det var jo også kun lidt indtastning i Startskærmen, og så de to klik!
I næste kapitel vises den langsommere version, som indeholder en del flere klik, men giver samme facit:

Fra Kort Til Kompas...>