Fra Kort TIL Kompas...>

blank2.gif

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side, klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne. ------------------------------------------

Øvelse 4

Er vinden AGTEN for tværs regner den LYNHURTIGE version, som beskrevet i forrige kapitel, IKKE med afdrift!
-

Denne version, beskrevet i dette kapitel, er den manuelle udgave.
Her kan vælges om afdriften skal regnes med eller ej, i forhold til den automatiske udgave, som selv afgør denne beslutning.
---

1. Beholden Kurs og Distance mellem Antoniusøen og Mariesø skal findes og være vist i Startskærmen

2. Klik derefter på teksten/knappen: Fra Kort Til Kompas...> og programmet starter:

3. Indtast dato og klokkeslettet for forventet afgang

Du kan ændre på data i ovenstående skærm. Klik derefter på OK.

4. Indtast Beholden kurs og distance, og klik på OK

Skulle da sørme også have Beholden distance over grunden med i beregningerne!
Du kan ændre på data i ovenstående skærm. Klik derefter på OK.

5.Der kan sættes et flueben for at åbne: Omsætning....

Sæt et flueben i ovenstående skærm. Klik derefter på OK.

6. Omsætning....åbner og date kan kopieres fra dette dokument. Lukker af sig selv senere i programmet!

I dokumentet som nu er åbent, findes at NNØ er det samme som 22.5 grader.
Dette tal indtastes i boksen til: Strømmens sætning (retning) i grader=
Strømmens fart, 0.3 tastes ind i boksen til; Strømmens fart i knob=
Den sejlede fart fra loggen, 8 knob, indtastes i boksen til: Sejlet fart fra loggen i knob=
-
Skal der ikke rettes for 2. strømtrekant, sæt et 0 (nul) i boksen til: Strømmens fart i knob=
-
Klik derefter på OK, når data er på plads i ovenstående bokse.
Dokumentet: Omsætning...lukker af sig selv, når du tre klik længere inde i programmet,
har indtastet afdrift-oplysiningerne, og derefter taster OK.

7.Sejlede kurs retvisende og beholden fart er udregnet og vises

2. strømtrekant er nu udført. Sejlede kurs retvisende samt beholden fart over grunden vises. Tast Enter.

8. Her skal misvisningen indtastes

I ovenstående boks skal misvisningen indtastes. Et - (minus) foran tallet angiver en vestlig misvisning!
Skal der ikke benyttes misvisning, skal der indtastes et 0 (nul) i stedet. Klik på OK når data er indtastet.

9.Sejlede kurs misvisende er udregnet og vises

Den sejlede kurs misvisende er udregnet, tast Enter.

10. Omsætning....skal benyttes til denne indtastning. Lukker efter der er klikket på OK

Dokumentet: Omsætning mellem grader og streger.txt skal igen benyttes, og skal måske hentes fra proces-linjen. (nederst i skærmen)
og her ses at SV til S er det samme som 213.8 grader, som vist i ovenstående billede.
Afdriftens størrelse, 5, indtastes. Skal der ikke bruges afdrift kan der enten sættes et 0 (nul) i boksen til: Afdriftens størrelse=
Eller et 0 (nul) i boksen til: Vinden kommer fra=
-
Der kan lægges en 90 graders vinkel på sejlede kurs misvisende i kortet: 146,714
146,714 grader smækkes i windows lommeregner.
Klik derefter på knappen dms og facit er: 146,42504 som er: 146 grader og 42 minuter og derved ses at der skal regnes med afdrift!
-
Når data er klar, klik på OK og Omsætning mellem grader og streger.txt lukker.

11.Styrede kurs misvisende er udregnet og vises. Tast Enter

Den styrede kurs misvisende er udregnet og vises. Tast Enter

12. Sæt et flueben i deviationstabel D, og tabellen åbner når du klikker på OK

Sæt et flueben ud for den deviationstabel som benyttes ombord. Her benyttes tabel D -tast derefter Enter.

13. Styrede kurs misvisende er også vist, og med dette tal som indgangargument slås der op i tabellen

Styrede kurs misvisende er også vist i ovenstående boks, og med dette tal (rundet op eller ned) kigges tabellen efter og der findes,
at ved at oprunde, i dette tilfælde styrede kurs misvisende 151.714 -til 152, er deviationen -5
Er der et - (minus) foran tallet er det en vestlig deviation som er angivet!
Klik på OK når data er indtastet, og Dokumentet: AutodevDkorttilkompas.ini lukker.
-
Bemærk at det er den rigtige tabel som åbner nu!
Åbner den forkerte tabel: Deviationstabel D.txt -i stedet, skal du klikke dig frem til:
C:\Navigation\Tekst\AutodevDkorttilkompas.ini og åbne dette dokument, i stedet! Som vist i ovenstående billede.

14. Udregnede data vises. Tast Enter

Alle udregninger vises, som i billedet ovenover.
Hvis Afdriftens størrelse er sat/vist til 0 (nul) i ovenstående skærm, regnes der ikke med afdrift i beregningen!
Klik på knappen/teksten: Klik, og Logfil.txt åbner:

15.Startskærmen er nu opdateret!

Startskærmen er nu opdateret og Logfil.txt er åben. ALLE data som sås i forrige skærmbillede er skrevet til Logfil.txt.
Bemærk at Logfil.txt overskrives hvergang du udfører en beregning!
-
Puha, det var dog en del flere klik, end der var i den LYNHURTIGE version, men resultatet blev det samme. Dit valg....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er nu sejlet i 22 minuter, på denne kurs og med den beholdne fart som er fundet,
og med de forhold som er, hvor er vi mon så henne? Det Gissede Sted skal findes.
Om dette handler næste kapitel:

< Kompas Til Kort LYNHURTIG