< Fra Kompas til Kort...

viser index

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side, klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne. ------------------------------------------

Fra Kompas Til Kort

Øvelse 6

---------

Er vinden AGTEN for tværs regner den LYNHURTIGE version, som beskrevet i forrige kapitel, IKKE med afdrift!

Denne version, beskrevet i dette kapitel, er den manuelle udgave.
Her kan vælges om afdriften skal regnes med eller ej, i forhold til den automatiske udgave, som selv afgør denne beslutning.
---

1. Beholden Kurs og Distance mellem Antoniusøen og Mariesø skal findes og være vist i Startskærmen

2. Klik derefter på teksten/knappen: < Fra Kompas Til Kort... og programmet starter:

3.Indtast Styrede kurs devierende

I ovenstående boks kan du ændre på den Styrede kurs devierende.
Det kan du også på Startskærmen. Tast Enter når tilfreds med kursen.

4.Sæet et flueben ved Deviations-tabel D

I ovenstående boks skal du markere deviations-tabellen D. Tast Enter når D er markeret.

5.Find den rigtige deviation i tabellen

Styrede kurs devierende er også vist i ovenstående boks, og med dette tal (rundet op eller ned) kigges tabellen efter og der findes,
at ved at oprunde, i dette tilfælde styrede kurs devierende 156.714 -til 157, er deviationen -5
Er der et - (minus) foran tallet i tabellen er det en vestlig deviation som er angivet!
Klik på OK når data er indtastet, og Dokumentet: Autodev D kompas til kort.ini lukker.
-
Bemærk at det er den rigtige tabel som åbner nu!
Åbner den forkerte tabel: Deviationstabel D.txt -i stedet, skal du klikke dig frem til:
C:\Navigation\Tekst\Autodev D kompas til kort.ini og åbne dette dokument, i stedet! Som vist i ovenstående billede.

6.Den styrede kurs misvisende er udregnet

Den styrede kurs misvisende er udregnet og vises. Tast Enter.

7.Sæt et flueben i boksen

Sæt et flueben i boksen, vist i ovenstående billede, og tast Enter.

8.Indtast hvor vinden kommer FRA og afdriftens størrelse

I tabellen som nu er åben, ses at: Syd Vest til Syd er det samme som 213.8 grader.
Afdriftens størrelse, 5 grader, skal også indtastes i den rette boks. Tast Enter når klar.

9.Sejlede kurs misvisende er fundet og vises

Den udregnede Sejlede kurs misvisende vises. Tast Enter.

10.Indtast misvisningen på stedet

Indtast misvisningen på stedet. Sæt et - (minus) foran tallet, hvis misvisningen er vest!

11.Sejlede kurs retvisende er fundet og vises

Den udregnede Sejlede kurs retvisende vises. Tast Enter.

12.Indtast strømmens retning og fart. Indtast også den sejlede fart fra Loggen

Omsætning mellem grader og streger.txt skal bruges igen. Kan findes på Proces-linjen, helt nederst på skærmen, hvis væk!
I tabellen: Omsætning mellem grader og streger.txt, ses at:
Nord Nord Øst er det samme som 22.5 grader, som er strømmens retning (sætning) i grader.
Strømmens fart, 0.3 knob, skal også indtastes i den rette boks.
Indtast den sejlede fart, 8 knob, i den nederste boks. Tast Enter når klar.
Omsætning mellem grader og streger.txt lukker når du taster Enter eller klikker på OK.

13.Indtast hvor i verden 1. strøntrekant skal udføres. Det er det Affarende sted som er vist

Indtast hvor i verden 1. strøntrekant skal udføres. Det er det Affarende sted som er vist.
Tast Enter når klar. (Det er OK her, da lille distance, og ingen ændringer i strømretningen på rejsen)

14.Indtast dage, timer og minutter du har sejlet

Indtast dage, timer og minutter du har sejlet, i dette tilfælde er det 22 minutter.
Skal der ikke være et tal i en boks, tast et 0 (nul) som vist i ovenstående billede. Tast Enter når klar.
Disse data kunne også være indtastet på Startskærmen.

15.Facit vises

Alle udregninger vises, som i billedet ovenover.

I ovenstående billede ses ALLE oplysninger som er indtastet eller udregnet. Fra Kompas Til Kort.
Hvis du taster Enter her, vil disse data IKKE skrives til ALog.txt og du hopper til Startskærmen.
Klikker du i stedet på den hvide knap: Klik, og ALog.txt åbner. Vil ALog.txt åbne når du er på Startskærmen.

I ovenstående billede ses, at Beholden Distance over grunden, udsejlet fra det Affarende sted, på 22 minutter,
er 2.86229 sømil, og ALT er fuldstændig som i forrige kapitel. Klik på den hvide knap: Klik, og ALog.txt åbner:

16.Startskærmen er nu opdateret

Startskærmen er nu opdateret og ALogfil.txt er åben. ALLE data som sås i forrige skærmbillede er skrevet til ALogfil.txt.
!Bemærk at ALogfil.txt IKKE overskrives, når du har udført en beregning, -og du bare taster Enter i forrige skærm!
-
Puha, det var dog en del flere klik, end der var i den LYNHURTIGE version, men resultatet blev det samme. Dit valg....

............
Denne fundne/udregnede Beholdne Kurs og distance skal derefter sejles fra det Affarende sted.
Derved findes det Gissede Sted, efter 22 minutters sejlads.
Klik på teksten/knappen: SEJL TIL DET NYE (Affarende) STED som beskrevet i forrige kapitel.
På det Affarende sted, er den (påkommende) redigede position nu vist, efter 22 minutters sejlads.
-
Derefter kan det netop fundne Gissede Sted, efter 22 minutters sejlads,
nu omdøbes og gemmes, som beskrevet i forrige kapitel.
Klik på knappen: GEM DET AFFARENDE STED og gem den omdøbte position et sted i mappen Navigation.
-
Da det Affarende sted nu har ændret sig, skal vi have regnet en frisk E.T A. ud.
På Startskærmen, klik først på teksten/knappen: Find Kurs og Distance
Kurs og Distance mellem det (nye fundne) Affarende og det Påkommende sted er nu fundet. Tast Enter.

På Startskærmen, klik til sidst på teksten/knappen: Kort Til Kompas LYNHURTIG >
for at opdatere Startskærmen, husk lige at rette tidspunktet for forventet afgang til 8:22:0 før du starter denne beregning!
Startskærmen er nu opdateret og klar til nye opgaver.
___

Det næste kapitel handler om:
ET LYNHURTIGT RUTEPROGRAM