< KOMPAS TIL KORT LYNHURTIG

index vises

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side, klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne. ------------------------------------------

En LYNHURTIG kursberegning kan foretages med dette program!

Fra Kompas til kort.
----------------------

Øvelse 5

Dette program er stort set modsat Fra kort til kompas

--------------------------------------------------------

Programmet finder den Beholdne kurs retvisende og den Beholdne distance,
efter en vis tids sejlads, indtastet som: Dage, Timer og Minutter.
Sæt et 0 (nul) ved Dage, hvis ingen dage.
Sæt et 0 (nul) ved Timer, hvis ingen timer.
Sæt et 0 (nul) ved Minutter, hvis ingen minutter.
Disse data skal indtastes i boksene, nederst i midten af Startskærmen, under teksten: < Indtast rejsens længde

(Den fundne/udregnede kurs og distance kan/skal derefter sejles i det indbyggede verdenskort fra det Affarende sted.
Dermed findes det Gissede Sted. Dette sker også i denne øvelse. Tingene hænger sammen!)

1. Den styrede kurs devierende,
er den kurs der styres på kompasset. Den sejlede fart fås fra loggen.
2. Den Styrede kurs devierende rettes for den deviation der udtages fra deviationstabellen,
hvormed du finder den Styrede kurs misvisende.
3. Den Styrede kurs misvisende rettes for afdrift AD LÆ TIL,
og du finder hermed den Sejlede kurs misvisende.
4. Den sejlede kurs misvisende, rettes for misvisning,
og du finder hermed den Sejlede kurs retvisende.
5. Med den Sejlede kurs retvisende, og den sejlede fart fundet fra loggen, samt strømmens sætning og fart,
konstrueres nu første (1.) strømtrekant,
og du finder hermed den Beholdne kurs retvisende og den Beholdne fart.
6. Med den Beholdne fart, og tidsforløbet, finder man den Beholdne distance.
-
Her er hvordan programmet > Så til søs < vil løse denne opgave.
Besætningen på skibet vil nu gerne vide hvor skibet befinder sig efter:
22 minutters sejlads fra Antoniusøen mod Mariesøen.
-------------------------------------------------------------------------

Det eneste som skal ændres er rejsetiden, vist i nedenstående billede.
Boksene til tiden som skal ændres findes i midterste og nederste del af Startskærmen:

kompaskortlyn1.jpg

Klik derefter på teksten/knappen < Kompas Til Kort LYNHURTIG
når data ser ud som i ovenstående billede:
(Bemærk at data skal være, præsis som i sidste øvelse)

kompaskortlyn1.jpg

kompaskortlynhurtig3.png

I ovenstående billede ses ALLE oplysninger som er indtastet eller udregnet. Fra Kompas Til Kort.
Hvis du taster Enter her, vil disse data IKKE skrives til ALog.txt og du hopper til Startskærmen.
Klikker du i stedet på den hvide knap: Klik, og ALog.txt åbner. Vil ALog.txt åbne når du er på Startskærmen.

I ovenstående billede ses, at Beholden Distance over grunden, udsejlet fra det Affarende sted, på 22 minutter,
er 2.86229 sømil. Klik på den hvide knap: Klik, og ALog.txt åbner:

kompaskortlyn4.jpg

Denne fundne/udregnede Beholdne Kurs og distance skal derefter sejles fra det Affarende sted.
Derved findes det Gissede Sted, efter 22 minutters sejlads.

Klik på teksten/knappen: SEJL TIL DET NYE (Affarende) STED:

kompaskortlyn5.jpg

kompaskortlyn6.jpg

Som ses, er data allerede inde og klar, så tast Enter:

kompaskortlyn7.jpg

Det nye Affarende sted vises i ovenstående billede, og i Startskærmen når du taster Enter:

kompaskortlyn8.jpg

Dette sted skal nu omdøbes i Startskærmen og derefter gemmes i C:\Navigation i en mappe.

Det nye Affarende sted er nu omdøbt. Som vist i ovenstående billede.

For at gemme dette sted, skal det nye filnavn gøres klar, først!
Markér filnavnet, og hold Control nede mens du taster C, for at kopiere filnavnet, som vist i nedenstående billede:

kompaskortlyn9.jpg

Filnavnet befinder sig nu i computerens hukommelse!

For at gemme dette nye Affarende sted, klik på teksten/knappen: GEM DET AFFARENDE STED:

kompaskortlyn010.jpg

kompaskortlyn011.jpg

Benyt Control + V for at indsætte det filnavn som var i computerens hukommelse.

Var det ikke i computerens hukommelse, fjern ordene: Sæt navnet ind her
og indtast det nye filnavn, 22 min fra Antoniusøen. som vist i nedenstående billede:

kompaskortlyn012.jpg

Dobbeltklik på mappen Apositioner, og gem positionen i denne mappe.
Når du klikker på gem, hopper du tilbage til Startskærmen.
-
Da det Affarende sted har ændret sig, skal vi have regnet en frisk E.T A. ud.

På Startskærmen, klik på teksten/knappen: Find Kurs og Distance

kompaskortlyn013.jpg

Kurs og Distance mellem det (nye fundne) Affarende og Påkommende sted er nu fundet. Tast Enter.

På Startskærmen, klik på teksten/knappen: Kort Til Kompas LYNHURTIG >
for at opdatere Startskærmen, husk lige at rette tidspunktet for forventet afgang til 8:22:0 før du starter!

kompaskortlynhurtig13.png

Så vi skulle lande på Mariesøen klokken 11:0:20
Dette er en forskel på hele tre sekunder, i forhold til forrige udregning, Fra Kort Til Kompas
som gav en E.T.A. på 11:0:23
Tast Enter:

kompaskortlyn014.jpg

Startskærmen er nu opdateret, og klar til nye opgaver.

Denne opgave tog ikke mange sekunder, men også til denne beregning findes en "manual" udgave,
så du selv kan "styre" om afdriften skal med i beregningerne eller ej.

Om denne, noget langsommere, udgave af programmet handler næste kapitel om:
< Fra Kompas Til Kort...