17. december 2010

Her kan du hente mappen Lommeregner, som er fyldt med navigations programmer, til din programmérbare Lommeregner.

Klik her og hent installations programmet til Lommeregner

Med et klik på den ovenstående blå eller røde linje,
vil installations programmet til at installere mappen Lommeregner med, hentes.
Når hentet, installeres mappen Lommeregner enten på dit C, eller D drev, anden benævnt harddisk, eller på en USB nøgle!

Læs venligst nedenstående tekst om installationen.

Installations programmet fylder små 2 megabyte når hentet:

setup

Husk at virus tjekke "Setup Lommeregner.exe" når hentet!
Mappen Lommeregner fylder 2.81 megabyte når installeret på et drev.

Du kan installere mappen på dit C drev, eller på en USB nøgle, meget nemt.
Ved installation til andre end de to nævnte drev, skal knappen: Avancerede muligheder benyttes.

Her er mappen: Lommeregner vist installeret på C drevet:

cdrev

Her er mappen Lommeregner vist installeret på en USB nøgle:

mappe-h

Mappen Lommeregner fylder ikke specielt meget, og fylder det samme,
enten installeret på C drevet eller en USB nøgle, eller andre steder.
-
Du har klikket på den øverste blå linje, og hentet installationsprogrammet: Setup Lommeregner.exe,
og enten vises straks nedenstående billede. Klik i så fald på Kør:

r1

eller også skal du selv finde Setup Lommeregner.exe, på stedet hvor du normalt gemmer dine hentede ting,
og åbne den. Det kommer an på hvilken browser du benytter.

Du får nu to (2) muligheder for selve installationen. Enten i roden af dit C drev Eksempel: C:\Lommeregner
Eller i roden af dit i computeren indsatte USB drev. Eksempel: H\lommeregner.
H er navnet på den rækkefølge dette USB drev er givet af operativsystemet.

I nedenstående billede er der dobbeltklikket på det hentede installations-program:

regnercc

Knap 1. Klik på den øverste knap: Installer! og en mappe på dit C drev oprettes ved navn Lommeregner,
og i denne mapper lægges alle filerne. Dette vil gå rimeligt stærkt.

Knap nummer 2, Flere informationer:

inforegner

Knap 2 er klikket og dette åbner op for flere informationer:

info-2

Knap nummer 3. Her vælges installation på en USB nøgle (Create Portorble Installation),

uusbregner

Det kan tage et lille stykke tid, før USB drevet er klar, og det kan se en anelse tåget ud i starten:

usb-2

Når drevet er klar, klik på den USb nøgle/drev hvorpå du have mappen Lommeregner lagt.

Mappen Lommeregner er for stor til at kunne placeres på en diskette med 1.44 megabyte plads!
Klik derefter på Fortsæt, når du har valgt/markeret et drev og mappen installeres på det valgte drev.

usb3

Klik på knappen fortsæt, som er vist i ovenstående billede, og mappen Lommeregner
vil blive installeret på det valgte USB drev.
-
Knap nummer 4. Avancerede muligheder:

avan1

Deploymaster har luret at jeg hár installeret mappen Lommeregner før. Dén kan man ikke snyde.
men den har det med at gentage sig selv... Lommeregner Lommeregner
Hvor er det jeg har hørt noget lignende?

Et klik på den nedtonede knap, og du kan se alle mappene og og filerne i mappen Lommeregner,
OG vælge helt nøjagtigt hvor du vil have mappen Lommeregner placeret:

Bemærk: der er ingen delte filer:

avan-2

Ved et klik på den nedtonede knap: ... vist i ovenstående billede i det øverste højre hjørne, ses nedenstående billede,
hvor du kan klikke dig frem til det drev og den mappe, hvori du vil installere mappen: Lommeregner:

avan

Markér et drev, og klik dig derefter frem til den mappe, hvori mappen Lommeregner skal installeres.
Klik til sidst på OK.
---------
Fortsat fra billedet ovenover ovenstående billede: Klik på knappen: Fortsæt, og ndenstående billede toner frem.

evan-4

Markér: Lommeregner. Markér fluebenet ved siden af: Detaljer:

avan-4

Og du kan nu studere indholdet i mappen Lommeregner:

avan -5

Tag fat i rulleskakten for at rulle opad i vinduet og at se mere af indholdet i mappen Lommeregner.

Klik på knappen Fortsæt og mappen Lommeregner vil blive installeret i roden af C drevet,
Hvis du ikke har ændret på noget i Stien: C:\Lommeregner -som er standard.

---------------------------------------------------------------------------------

Jeg har skrevet programmerne i mappen "Lommeregner" med/på en Casio fx 2.0

Til dato, 9/7-2006, drejer det sig omkring 1576 programlinjer.

Denne regner koster omkring 1245 kr., og kan ikke købes mere,
da regneren er "arkiveret".
Afløseren for fx 2.0 er stort set magen til, og koster det samme,
men kan også i farver. Er ikke kompatibel med fx 2.0.
Overførsel af data er ikke mulig.
Det er nok det, de mener med "The unexpected Extra".

fx 2.0 regneren indeholder et 128 Kb ramlager, hvor programmerne gemmes.
Der kan bruges 26 variable til de forskellige programmer.
Har et lille lager, hvor der kan gemmes f.eks 10 positioner,
der hurtigt kan hentes frem.
Regneren indeholder naturligvis den nødvendige matematik,
der skal bruges til at udvikle/skrive et navigationsprogram.
Regneren er også rimelig hurtig, til at køre et, eller ti programmer igennem.
Dette burde nok til mig.

Jeg har ikke investeret i et link, da regneren er "arkiveret",
som de skriver på hjemmesiden.
og de eneste andre regnere som er kompatible med fx 2.0 er:
FX7400GPLUS, CFX-9850GBPLUS, og CFX 9850GB Plus-W = også udgået
Disse regnere har fra 8 til 32 K RAM,
og vil måske ikke kunne rumme alle programmerne.
De er alle af en ældre type, men en programmér bar regner,
er en programmér bar regner. En nyere model anbefales.

Har du en anden type regner, end Casio fx 2.0 (og det har du)
kan du "rimeligt nemt" oversætte programmerne til din egen regner.
Da alle programmer jo skal skrives forskelligt,
til de forskellige typer regnere, fra ti, hp eller Casio familien,
er alle programmer skrevet som tekst,
og du skal så selv tilpasse det hele, som:
indtastninger af data, visninger af data, Goto,
Label -if Then Else Endif- samt formler
og forklaringer/tekst til ind og uddata m.m. til din egen regner.

Da der er forskel på den måde data vises på, i de forskellige regnere,
har jeg skrevet hvad der skal ske lige dér,
ud for den linie det sker i, i programmet, i en lukket parentes.
Derved er programmet til at overskue, på forskellige typer regnere.
Dette er samtidig dokumentationen for programmerne.

Vist til venstre i *.txt-filen, er det program der arbejdes på,
og til højre er forklaring/anvisning til, hvad der sker lige dér i programmet.
Denne forklaring/anvisning, skal IKKE med i programmet!
Undtaget er, hvis du skriver det som en "Comment".

Eksempler:

I>DMS (Her skal den variable (I) (som er Beholden kurs retvisende) vises,)
(som grader minutter og sekunder til brugeren af regneren. Dette er et facit.)

J (Her skal den variable (J) (som er Beholden distance) vises,)
(som decimaltal til brugeren af regneren. Dette er et facit.)

Kort sagt:
Du kan/skal "omskrive" programmerne så de passer til din
ti86, ti85, ti83, ti92, Casio, hp eller anden programmérbar "Lommeregner" -
end lige fx 2.0, som jeg benytter, og således viser min kildekode, til,
i de forskellige tekster. Omskrivningen burde være meget let! Men kan tage tid,
hvis du ikke helt har sat dig ind regnerens forskellige visninger m.m.

Bemærk:
Regneren SKAL være sat til DEGREE!
Min fx 2.0 er sat op som standard, så det skal din regner også være!
Jeg har sat min regner til at vise facit med fire decimaler.
"Indvendig" regner den stadig med ti decimaler.
Regneren skal være sat op som "Standard", eller du skal sætte den således op,
at den "KØRER" med en standard opsætning, til programmerne i denne mappe,
ellers VIL du få andre/forkerte facit, end dem der er vist i eksemplerne.
Regneren SKAL være sat til DEGREE!
---
Som start på dette,
vil jeg anbefale at du først laver programmerne i mappen "Verdenskort".
Med disse programmer, kan du finde kurs og distance mellem to steder,
samt sejle rundt, i regnerens nye verdenskort.

Uden disse programmer, sker der faktisk ikke meget...

Programmerne i "Verdenskort" indeholder "hovedhjørnestenene",
i det SAMLEDE program. Disse skal bruges sammen med en del andre programmer.

Når disse er klar, og kører,
er det en smal sag at lave et program som kan konstruere 1. Strømtrekant.
Dette program benytter sig af programmerne i "Verdenskort". M1 og M2.
Eller Krydspejlingen, samt andre programmer, som også benytter sig af programmerne i "Verdenskort".

Om programmerne:
Programmerne har alle et start program,
hvor data indtastes og facit vises.
Selve programmet der behandler de indtastede data,
skal måske bruges mere end én gang,
af andre programmer, så derfor kører disse programmer for sig selv.
Når kørt, vender dette program tilbage,
til det program det blev "kaldt" fra, og facit vises der.
Bemærk at:
Skal du indtaste en vestlig længdegrad, skal tasten "(-)" benyttes,
før indtastningen af længdegraden. Samme ting,
gør sig gældende for sydlige breddegrader!

Eksempel på en nordlig bredde og en vestlig længde indtastning:

Navn=Fartmoore -her blev programmerne skrevet.....
AffBreddeGrad=50 (Nordlig breddegrad)
AffBreddeMinut=33
AffBreddeSekund=11
AffLængdeGrad=-4 (Vestlig længdebred, et - (minus)er sat foran den hele længdegrad)
AffLængdeMinut=4
AffLængdeSekund=4

Eksempel på en sydlig bredde og en østlig længde indtastning:

Navn=Another moore
AffBreddeGrad=-50 (Sydlig breddegrad et - (minus) er sat foran den hele breddegrad)
AffBreddeMinut=33
AffBreddeSekund=11
AffLængdeGrad=4 (Østlig længdegrad)
AffLængdeMinut=4
AffLængdeSekund=4
---
Jeg vedlægger en del eksempler i hver mappe,
så du kan tjekke om programmerne virker. Se/læs: Fuel\Eksempler til fuel.txt.....
Her kan du også se hvad der sker i de enkelte programmer.
Du kan bruge "Navigation modulet i.f.eks. programmet Logbog" hvis hentet,som tjek/sparringspartner på at det hele virker,
eller andre programmer.

Læs først vejledning.txt i de enkelte mapper, for at få et overblik.
---
Anbefalet sideopsætning til udskrift af alle programmerne i Lommeregner:

Venstre=20 Højre=20
Top=25 Bund=25
Skrift type=Lucida Console eller lignende - størrelse 10

Sideantallet er angivet øverst i teksterne. Er intet angivet= 1 side
---
Her er en oversigt over hvor mange program linjer, sådan cirka,
der skal skrives i de forskellige programmer.
Samtidig vises opdelingen af programmerne.
---
Find kurs og distance mellem de to steder:
Sejl til det nye sted:
1. og 2. Strømtrekant:
-----------
Mappen Verdenskort:

Rutine=13 program linjer

M2=103

Sailto=15

M1=38

Kursdist=21

Mappen Første strømtrekant:

1Stroem=34

Mappen Anden strømtrekant:

2Stroem=42

Rutine2=133 Stor, men genbruges også til at rette for
Afdriften i programmet KORTCOM!
Genbruges også til at rette for
Afdriften i programmet COMKORT! 3 programmer i ét!
-----------
Astronomisk Navigation:

ASTRO=27 Starter astroprogrammerne.

Affasted=24

Astro=27

Dec=13

Gha=11

Mbredden=61

Månen=41

Planeter=35

Solen=18

Sted=28

Stjerner=28
-----------
Fra Kort til compas:

KORTCOM=70

AFDRIFT=7

DEVIAT=6

MISVISNING=6

OVER360=6
---------
Tid:

JULIAN=11

NYDAG=58

TID=9

TIME=11

UGEDAG=3

URFEJL=35
---------
Fra Compas til kort:
COMKORT=68
X2=6
---------
Rhumbline:
Rhumb=12
---------
BRÆNDSTOF: Kan også benyttes til at skrive om i nyhedsgrupper ;-]

FUEL=27 Starter de fem Fuelprogrammer.

FUEL1=16

FUEL2=19

FUEL3=19

FUEL4=24

FUEL5=26
---------
KRYDSPEJLINGEN
XPEJLING:

Xpejling=79 Starter/Udfører Krydspejlingen.

Nedenstående programmer hører med til Xpejling og SKAL også være indtastede:

Fra mappen Verdenskort:

Rutine=13 program linjer

M2=103

M1=38

Kursdist=21

Fra mappen Kort til compas:

DEVIAT=6

MISVISNING=6

OVER360=6

Fra mappen Xpejling:
X1=6

HORISONT=10
---------
Tidevandsprogrammer
TIDEVAND=155 Starter/Udfører de seks tidevandsprogrammer.
(MANGE linjer er forklarende tekst til indtastning af data i dette program.)
---------
PASSÉRE
PASSERE=94 Starter/Udfører PASSERE

Programmet PASSERE er et (samlet) program, som består af kørsel af:

Programmerne i mappen Passere
Programmerne i mappen Verdenskort
Programmerne i mappen Anden Strømtrekant
Programmerne i mappen Kort til compas
Programmerne i mappen Tid
---------
Firestregspejlingen:
4STREG=84 Starter/Udfører "Firestregspejlingen".

Programmet 4STREG er et (samlet) program, som består af kørsel af:

Programmerne i mappen Firestregspejlingen
To af programmerne i mappen Verdenskort (M1+RUTINE)
Programmerne i mappen Første Strømtrekant
Programmerne i mappen Compas til Kort
----------------------------
I alt ca. 1576 programlinjer befinder sig i mapperne, i "Lommeregner".
Jeg er ikke matematiker, men sømand, så:

Skulle du sidde inde med et par tips eller fem,
til de forskellige programmer i denne mappe, eller nye programmer!,
til/om navigation, er du mere end velkommen
til at skrive til mig på adressen:

Bo Carlé
Klostergade 16
DK-4900 Nakskov

eller

greybeardet@hotmail.com

Happy Programmering med din egen Lommeregner.....

God vind.....

Bo