Torsdag den 20. December 2007 -er: http://www.Navigationsprogram.dk startet op.

Dags dato er Torsdag 2. juni 2016

Hent Setup,exe og indstaller Programmet:

Hent sidste nye version

Hjælp filens billeder, er ikke alle 100 procent samstemmende med Programmet.
DU vil også se mindre fejl i Hjælp filen.
Hjælp filen vil dog godt kunne bruges til den version, DU kan hente og benytte.
Mens I får øver jer, laver jeg programmet færdigt.

-----------------------------------------------------------

I dette kapitel, røbes det endelig
hvorfor jeg har kaldt Programmet :

Navigation udvidet Dansk version
Det er fordi DU

kan nemt Beregne Den Devierende Misvisning,
Misvisningen fratrækkes, og Deviationen
kan derved Beregnes.

Dette foretages TO GANGE, og vises i SAMME SKÆRM
SÅ DU DERVED NEMT KAN observere, om Programmets
Deviation Tabel Benyttet passer, eller skal redigeres

Som du kan læse, har jeg opdateret Programmet!!! Programmet, kan NU nemt løse
Yacht Skipper 3 navigation eksamener, som du finder på URLEN:
http://www.fritidssejler.dk/Uddannelser/Sider/Tidligereeksamensopgaver.aspx

billede110

I ovenstående billede ses at Deviation TABEL C, er benyttet til Opgave Y3N1-1/98
Hent Opgaven, samt Opgavens Besvarelse, og sammenlign DATA.

Først Beregner DU og Programmet Beholden Kurs Retvisende,
samt Beholden Fart for en times tid med Programmet << som set i ovenstående billede.
Dernæst kører DU og Programmet Krydspejlingen:

facitstart130

facitstart140

Tast ENTER, og: Observeret Sted ifølge pejlingerne.ini indsættes
på det Affarende Steds Plads i Start Skærmen:

hh

Her er Facit fra pdf Dokumentet vist:
Observeret Sted kl. 22:50
LOG= 32 6.

POSS=
56°15' 0" Nord
11°01' 0" Øst

Her er Facit fra Krydspejlingens
Beregnede Position vist:
56° 15' 2" Nord
10° 0' 55" Øst

DU skal nu sammenligne,
pdf Dokumentes Facit, med Krydspejlingens Facit.

Spørgsmål b) Hvad skal man begynde at styre
efter kompasset, og hvad bliver beholden fart?

Besvarelse til Spørgsmål b)

Klik Først på Knappen: Mercator,
og Beholden Kurs og Distance mellem Affarende
og Påkommende Sted Beregnes.

kkkkkkk

Klik Derefter på Knappen >>
og Kurs Beregningen Kort til Kompas: >> udføres:

dddddddddd

Styrede Kurs Devierende er Facit søgt, og nu fundet i Opgaven.
Beholden Fart er Facit søgt, og nu fundet i Opgaven.
DU skal nu sammenligne >> og pdfs Facit:

Beholden Kurs Retvisende,
har Programmet:>> Beregnet til
43° 23' 28.9176501"

Beholden Fart over Grunden, i Knob pr. Time:
har Programmet:>> Beregnet til
11.55676688
------------------------------------------------
FRA KRYDSPEJLINGENS Position Beregnet,
udsæt i Søkortet Fartøjets Beholdne KURS,
NYS Beregnet af Programmet: >>

Bemærk venligst, at stregen du trækker i Søkortet,
skal lige passere FYR 3 i Søkortet,
for at kunne Besvare spørgsmål: c)
-------------------------------------------------

c) Angiv pejling devierende.til bøje 3:
56°31'2" NORD, 11°22'0" ØST
i rute A, når den er Tværs.

Bemærk venligst:
Det opdaterede NYE Søkort 100, har ikke Bøje 3
DU skal derfor udsætte Positionen til Bøje 3 i det nye Kort 100.

Besvarelse til Spørgsmål c)

Programmet, SKAL bruge en Beholden Distance,
FRA det Affarende Sted, TIL hvor Positionen: FYR 3 (Bøje 3)
VIL PASSERES.

METODE til lige denne Beregning - LÆS FØRST fra 1 til 5:
FRA Krydspejlingens fundne og udsatte Position i Søkortet,
trækker du Beholden Kurs Retvisende.

Beholden Kurs Retvisende og Beholden Fart over Grunden,
har Programmet >> netop Beregnet til
43° 23' 28.9176501" (rund stregen op til 43° 30' 0")
Beholden Fart over Grunden, i Knob pr. Time:
11.55676688

1
Træk NU Beholden Kurs Retvisende i Søkortet, Kort 100
som Programmet har Beregnet til 43° 23' 28.9176501"
TRÆK STREGEN: 43° 30' rundet op.

2
Beholden Kurs Retvisende du trækker i Kort 100 er: 43° 30'
FRA Krydspejlingens Position, med din Kurs lineal
eller Paralel lineal, men træk kun således at stregen
LIGE VIL PASSERE FYR 3.

3
FLYT IKKE KURS LINEALEN, ELLER PARALEL LINEALEN
NÅR DU HAR SLÅET DENNE STREG I KORT 100 !

4
Fat NU trekant linealen, og læn den op ad Parelel linealens,
eller Kurs Linealens kant. Før trekanten hen på Bøje 3s Position
og dér vil Bøje 3 PASSERES. Træk en streg, via trekanten FRA Bøje 3
OG TIL BEHOLDEN KURS STREGEN, NYS SLÅET.

5. Lynhurtige trin, som finder Distancen til Passagen:
Beregn/OPMÅL Distancen, FRA det Affarende Sted,
fundet med Krydspejlingen, og UD AD Kurslinjen, med passeren
til hvor du med blyant NYS har slået en streg i Kort 100,
FRA POSITIONEN fundet med Krydspejlingen,
TIL HVOR Bøje 3 VIL PASSERES.

Denne Distance, skulle DU MEGET GERNE,
uden større besvær, opmåle til 19.8 Sømil.
Det er DEN DISTANCE, som ses i Pejle Skærmen,
NÆST ØVERST, i højre side af Pejle Skærmen ;-)

Denne Distance, bedes være opmålt i Søkortet,
og dernæst indtstastet i Pejleskærmen,
sammen med Positionen på FYR 3,
som vil Passeres og haves Tværs.

Jeg har allerede indtastet 19.8 og andre DATA
til Opgavens forskellige Beregninger. Men nu ved du dét, vigtigt !
ALLE nødvendige data til de forskellige Programmer benyttet,
gemmes i Start.ini filen, så Programmernes data kan udnyttes...

d) Hvornår kan man med uændrede sejladsforhold forvente
at have Bøje 3 i Rute A Tværs, og hvad skal Loggen da vise?

e) Har skibet Passeret Bøje 3 (FYR 3) i Rute A
før den haves Tværs? Svaret skal begrundes.

Programmet Beregner og viser sine Facit for spørgsmålene:
c), d) og e) i én og samme Beregning. Bare vent og se ;-)

Når musen og dig, begge befinder jer på Pejle Skærmen,
Klik på Knappen:
dv.mv./Passere/Tværs med FYR 3

DU, kan se i Søkortet, på hvilken SIDE af Fartøjet
FYR 3 (Bøje 3) befinder sig PÅ, UNDER SELVE PASSAGEN.

RETTE SIDE, UNDER SELVE PASSAGEN,
SKAL KLIKKES, så Programmet således får lidt mere viden.

Hvis du af én eller anden grund Klikker forkert SIDE ?????
skift straks til den rigtige SIDE, eller vend Fartøjet 180° ;-)

Hvis du ikke er i besiddelse AF RETTE SØKORT,
kan jeg her røbe, AT Fartøjet HAR Fyr 3 (Bøje 3)
på sin Styrbord Side, under selve Passagen.
Klik derfor på : Styrbord Siden, når du ser nedenstående:

bb

gg

Opgave 1 er løst med Programmet ;-)

Opgave 2, har jeg også løst med Programmet ;-)
Her er vist den Hentede Opgave 2s DATA og Facit:

side2

<< køres:

kl

PEJLISKÆRMEN ÅBNES, og Knappen: Radar Distance Klikkes.

Indtast de TO Pejlinger, og Radar Distancen :

ii

Som set i ovenstående billede, genbruges Krydspejlingens
TO Pejlinger, samt Beholden Distance.

Opmål Peling RETVISENDE PEJLING TIL FYR 3
og Indtast PEJLINGEN. Indtast Radar Distancen til FYR 3
Indtast Devierende Pejling til FYR 3 :

ee

Klik derefter på Knappen OK :

pas

BEMÆRK:
DATA SET i VENSTRE SIDE i ovenstående skærmbillede, kan og vil vise
Deviationens FORTEGN FORKERT, i ny og næ.

Devierende Misvisnings Fortegn, ER IKKE Beregnet,
I VENSTRE SIDE I SKÆRMBILLEDET,
De to Pejlinger er kun fratrukket.

Devierende Misvisnings FORTEGN ér Beregnet OK,
og er vist i HØJRE SIDE, I ovenstående skærmbillede.
Højre sides fortegn, har deres fortegn ok Beregnet.

DEVIATIONENS, OG Devierende Misvisnings FORTEGN,
VIL ALTID KUNNE SES I HØJRE SIDE AF ovenstående SKÆRMBILLEDER.

-----------------

sss

Beholden Kurs Retvisende, er blevet vendt 180 Grader af Programmet.
DU OG Programmet, vil derefter SEJLE den Kurs og Distance vist i Start Skærmen,
FRA det Affarende STED, og det Observerede STED FINDES DERVED :-)

Klik på Knappen: D.° > Bh. K. Rv.

Klik på Knappen: Sejl Bh. K. Rv.+ Bh. Distance fra Affarende Sted

En tilsejlet Position, indsættes altid i/på det Affarende STEDS PLADS :

uu

Tjek ovenstående Affarende STEDS Position,
med pdf Dokumentets Facit.

DU bør kigge på Yachtskipper 3 Opgaverne,
samt besvarelserne til samme ;-)