Om programmet

om

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side,
klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne.
------------------------------------------

Hvad kan dette program gøre for mig?

Svar 1:
Dette program løser på en nem og bekvem måde alle de spørgsmål der rejser sig, når man tager fat i et KORT, og vil vide noget om kurser og distancer fra kortet.
Det være sig landkort eller søkort. Programmet har "indbygget" verdenskort, så du behøver ikke noget fysisk kort, til programmerne.

Kurser
vil blive vist som Grader minutter og tiendedele og som decimaltal.
Distancer vil blive vist i sømil og i kilometer.

Kravet, til et kort, som bruges med programmerne er meget enkelt, kortet skal kunne vise bredde og længde,
således at det er muligt at opmåle en position i kortet og derefter indsætte den i programmet.

Har du ikke noget kort, kan du selv lave et, ud fra de oplysninger du får fra programmet: Så til søs.
Du kan konstruere kort, til alle formål, over hele verden.
Dette skal forstås på følgende måde: Det er bredde og længde-skalaen du kan lave.
De fysiske rammer til kortet.
Til dette skal du bruge et tegneprogram/fotoprogram/millimeterpapir eller lignende. Gimp2 eller Photoshop anbefales til udskriving.

Alle kortene til øvelserne er tegnet ud fra oplysninger der er hentet fra programmet.
Du kan lave kort over hvilket som helst sted på jorden, og udskrive det i A4 størrelse.
Det største kort du kan lave er 20 * 16 sømil ( Bredde og længde-skala ).
Det mindste kort du kan lave er 1 * 0.7 sømil ( Bredde og længde-skala ).
Her er zoomet kraftigt ind. Imellem disse to størrelser, er der frit valg i alle størrelser.

Disse kort, du selv kan fremstille, kan bruges til navigation, og er lige så gode som dem du køber,
men kan på ingen måde erstatte den ægte vare, da du jo selv skal sætte samtlige data ind i kortet.

Svar 2:
Dette program vil løse stort set alle de opgaver, du som navigatør kommer ud for.
Dette gælder for fartøjer under og over 20 tons.
Programmet kan skræddersyes til dit fartøj, via deviationstabellerne.

Programmet indeholder tre Kurs og Distance programmer.

  1. *Find Beholden kurs og Beholden distance mellem to steder*:
    Dette program finder kurs og distance mellem Affarende og Påkommende sted, med Mercator sejlads.

  2. *Rhumbline*:
    Dette program finder kurs og Distance mellem Affarende og Påkommende sted, over meget store afstande, med Rhumbline sejlads.

  3. *Msail.htm*:
    Dette program finder kurs og Distance mellem Affarende og Påkommende sted, som befinder sig på hver sin side af Datolinien, med Mercator sejlads.

*Fra Kort til kompas* Programmet vil rette kursen for:
2.strømtrekant, misvisning, afdrift samt deviation. Programmet vil automatisk slå op i den deviations-tabel, der bruges ombord, hvis denne er sat ind i programmet.
ETA: Hvor lang tid rejsen vil tage, i dage, timer, minutter og sekunder, vil blive regnet ud. Forventet ankomst vil regnes ud.
Planlægning af rejser er nemt med dette program. Disse oplysninger kan udskrives.

*Fra Kompas til kort*
Programmet vil rette kursen for:
Deviation, afdrift, misvisning, samt 1.strømtrekant. Programmet vil automatisk slå op i den deviations-tabel, der bruges ombord, hvis denne er sat ind i programmet.
Her kan indtastes hvor lang tid du har sejlet, i dage, timer og minutter, med en vis fart, på en vis kurs, og distancen vil blive udregnet. Disse oplysninger kan udskrives.

*Sejl til det nye sted*:
Du kan derefter "sejle" denne distance i det indbyggede "verdenskort", og således finde det Gissede sted.

*Krydspejlingen*. Pejl to fyr eller bjerge eller...og dit observerede sted findes, og vil dernæst automatisk blive sat ind som det Affarende sted på Startskærmen.
To ikke samtidige pejlinger af et fyr, eller fire-stregspejlingen udføres nemt, men ingen begrænsninger, som at du skal vente til pejlingen har ændret sig 4 streger.
Virker også, selv hvis strøm og afdrift. Alle pejlinger taget over kompasset, rettes for den deviation og misvisning der bruges på fartøjet.

Hvornår, og på hvilken position du Passérer et fyr, forbjerg eller andet sømærke vil blive regnet ud. Positionen vil blive vist, med kurs og distance til "fyret", når fyret Passéres.

Programmet indeholder løsninger til Tidevand. Her kan du finde højden af tidevandet til et givet tidspunkt, eller tidspunktet til en given højde.

ALLE programmerne udføres LYNHURTIGT

Du kan udføre Astronomisk navigation nemt og enkelt, ved hjælp af de fire indbyggede stedlinie programmer til sol måne, stjerner og planeter. Disse oplysninger kan udskrives.
Middagsbredden vil nemt kunne findes, og sættes derefter ind som den Affarende bredde.
Er radioen stået af, kan du finde fejlen på uret ombord.

Elektroniske navigationsinstrumenter har det ligesom computere: De er gode når de virker.
Er der ikke rigtigt noget der virker længere, må man bruge PLAN B/reserve systemet, hvis, der er taget forholdsregler for nedbrud.
Sker dette til søs, langt fra land, er det frem med sekstanten, tabeller og ur, samt eventuelt en lommeregner.

Du vil hurtigt lære hvordan du taster de data ind, du har fået fra en almanak og en Sekstant, ind i programmet, og hvad du kan bruge disse oplysninger til.
Disse oplysninger kan udskrives.

Formlerne til konstruktion af en stedlinie vil forklares, således at du kan benytte disse data med din egen lommeregner.
Du kan indtaste programmerne i mappen Lommeregner.

Svar 3:
Mappen Lommeregner
Mappen "Lommeregner" viser, hvorledes du kan taste forskellige navigationsprogrammer ind på din egen lommeregner, fra ti, hp, eller Casio familien.
Jeg har skrevet programmerne i mappen "Lommeregner" med/på en Casio fx 2.0 som er udgået af produktion.

Om kildekode til navigationsprogrammerne - til en "Lommeregner". Programmerne skal skrives lidt forskelligt til den enkelte regner fra ti, hp eller Casio familien af regnere.
Derfor er alle programmer skrevet som tekst, og du skal så selv tilpasse det hele, som:
Indtastninger af data, visninger af data, Goto, Label - if  Then, Else, Endif - samt formler og forklaringer til ind og uddata m.m. til din egen regner.
Programmerne må siges at være godt og grundigt dokumenteret, da jeg har skrevet, hvad der sker, lige dér, ud for den linie det sker i, i en lukket parentes,
således at du rimeligt nemt kan "oversætte" programmerne til din egen regner.

Mappen "Lommeregner" indeholder Alle de navigations-programmer som Så til søs.exe kan udføre, som:
Sejl til det nye sted. Find kurs og distance mellem de to indtastede steder. Første og Anden Strømtrekant.
Stedlinjeprogrammer: Solen, Månen, Stjerner, Planeter samt  Middagsbredden. 5 Brændstofprogrammer. Krydspejlingen. Tidevand.

Tjek på, at programmerne til 1. og 2. Strømtrekant, er indtastet rigtigt, gøres bedst, og sikrest, med et kompas i nærheden, til de 52*2 eksempler til de to Strømtrekanter.
Til dette kan jeg anbefale Kompasrose.jpg som giver et godt overblik, som ethvert andet kompas.
Vil du udføre de to Strømtrekanter i hånden, kan Kort med øer.jpg anbefales, som ethvert andet kort.

KORTCOM, i mappen: Kort til compas. KORTCOM er et (SAMLET) program, som retter kursen FRA Beholden Kurs retvisende TIL Styrede kurs Devierende.
Mappen "Tid", indeholder de nødvendige formler, til at finde E.T.A. til det Påkommende sted, på sekundet.
Navnet på ugedagen, dato og klokkeslæt for Forventet Ankomst. I mappen Tid, er også programmet URFEJL -som finder fejlen på dit ur, til en indtastet dato og klokkeslæt.

COMKORT, er et (SAMLET) program som retter Fra:
Styrede kurs devierende TIL Beholden kurs retvisende.
FRA Kompasset til kortet.
Først skal der rettes for:
Deviation, Afdrift og Misvisning. Derefter skal der rettes for 1. Strømtrekant.
Derved findes Beholden kurs retvisende og Beholden Fart.
Til sidst indtastes antal Dage, Timer, Minutter og Sekunder, rejsen har
varet, og den Beholdne udsejlede Distance udregnes. Den fundne Beholdne kurs og
distance kan nu "sejles" med programmet SAILTO og det Gissede sted findes.

 I alt ca. 1405 programlinjer.

Eksempler og anvisninger, er vedlagt alle programmerne i mappen "Lommeregner".

De programmer jeg har lavet/udviklet, kørte "første" gang på en Casio lommeregner i 1988.
"Oversat" til en ti85 i 1992. "Oversat" til Winbatch/PC i 1995. Kompileret i 1999.
Mappen Navigation, blev lagt på Internet 9/7-2001.
Mappen "Lommeregner" er startet den 14/4-2002.

Svar 4:
For at udføre selvskrevne programmer, skal f.eks. programmet Winbatch være installeret. Virker i 21 dage. Er uden compiler! Derefter nagscreens....
Dette program, Winbatch, har jeg brugt, til at skrive: Så til søs.exe.
Det er underordnet hvilket program du bruger til at udvikle med. En programmérbar lommeregner er en meget god start.

Svar 5:
I dit lystfartøj har du sikkert installeret for X antal tusind kr. i elektronisk navigationsudstyr.
Dette er godt, og gør navigationen på fartøjet enkel.
Når du ikke befinder dig i dit fartøj, mest om vinteren og er hjemme, er fartøjet måske tømt, og der er ikke rigtig basis for at sejle rundt nogen steder.
Så er det på tide at planlægge næste tur eller ture på søen. Til dette brug, anbefales: Ruteprogrammet.
Det være sig turen over Atlanten fra Kanarieøerne til Caribien, Skt. Thomas, eller planlægningen af de kommende Torsdagskapsejladser i sejlklubben.
Som: Hvor lang tid tager det at komme fra bøje1 til bøje 2  med den angivne kurs og vind? Du kan nemt lave kapsejladserne/banerne i en Rute.
E-mail Ruten/Rejsen og alle kan sejle/se en oversigt over banen/turen/rejsen.
Alle, kan nu nemt regne ud hvor lang tid det vil tage at sejle banen rundt med deres fartøj, med den angivne vind, på dagen for kapsejladsen.

Svar 6:
Er du ved at tage duelighedsbevis, eller højere, kan du bruge programmet til at udføre/tjekke de opgaver, du har fået som hjemmearbejde.

Svar 7:
Har du installeret >Det levende søkort< fra Kort og matrikelstyrelsen, kan du indsætte bredde og længde, fundet fra dette program i >Så til søs< eller omvendt.

>Det levende søkort< bruger 60 endedele (59.9 sekunder er naturligvis max)
I programmet >Så til søs< bruges 10 endedele (9.9 tiendedele er naturligvis max)

Sekunderne fundet fra >Det levende søkort< skal derfor først divideres med 6.0 før du kan bruge disse data i programmet >Så til søs<

Eksempel:
Bredden fra >Det levende søkort< er f.eks. vist som: 55 grader 27 minutter 56.02 sekunder.
56.02 sekunder divideres nu med 6.0
= 9,33666666666666666666666666666667
Brug Lommeregner til dette, eller din egen lommeregner.

Bredden der skal indsættes i >Så til søs< er nu således: 55 grader 27 minutter 9.3366 tiendedele.

Du skal naturligvis gøre det samme med længden.

Svar 8:
Brændstof forbrug
, m.m.
Brændstof programmerne kan bruges til ton eller liter!

Brændstof skærm 1 giver svarene på følgende lignende spørgsmål som:

1.
Med 14 knob i timen bruger fartøjet 40 ton brændstof  i døgnet.
Hvad bliver forbruget
i døgnet -med 12 knob i timen?
2. Med 6 knob i timen bruger fartøjet 96 liter brændstof  i døgnet.
Hvad bliver forbruget
i døgnet -med 4 knob i timen?
3. Med 13 knob i timen bruger fartøjet 2.65 ton brændstof  i timen.
Hvad bliver forbruget
i timen -med 15 knob i timen?
4. Med 6 knob i timen bruger fartøjet 6 liter brændstof  i timen.
Hvad bliver forbruget
i timen -med 8 knob i timen?

Brændstof skærm 2 giver svarene på følgende lignende spørgsmål som:

5. Med 13 knob i timen bruger fartøjet 323 ton brændstof  for at flytte sig 2085 sømil.
Hvor meget brændstof
skal der bruges til at flytte fartøjet, den samme distance -med 15 knob i timen?
6. Med 6 knob i timen bruger fartøjet 96 liter brændstof  for at flytte sig 100 sømil.
Hvor meget brændstof
skal der bruges til at flytte fartøjet, den samme distance -med 8 knob i timen?

7. Vi ved at vi bruger 323 ton brændstof  for at flytte fartøjet 2085 sømil, med 13 knob i timen.
Hvilken hastighed
skal der bruges for at flytte fartøjet, den samme distance -med 260 ton brændstof ombord?
8. Vi ved at vi bruger 96 liter brændstof  for at flytte fartøjet 100 sømil, med 6 knob i timen.
Hvilken hastighed
skal der bruges for at flytte fartøjet, den samme distance -med 50 liter brændstof ombord?

Brændstof skærm 3 giver svarene på følgende lignende spørgsmål som:

9. Vi ved at vi bruger 323 ton brændstof  for at flytte fartøjet 2085 sømil, med 13 knob i timen.
Hvor meget brændstof
skal vi bruge til at flytte fartøjet 1850 sømil -med 16 knob i timen?
10. Vi ved at vi bruger 96 liter brændstof  for at flytte fartøjet 100 sømil, med 6 knob i timen.
Hvor meget brændstof
skal vi bruge til at flytte fartøjet 275 sømil -med 7 knob i timen?

11. Vi ved at vi bruger 323 ton brændstof, for at flytte fartøjet 2085 sømil, med 13 knob i timen.
Hvilken hastighed
skal der bruges for at flytte fartøjet, 3450 sømil -med 400 ton brændstof ombord?
12. Vi ved at vi bruger 96 liter brændstof for at flytte fartøjet 100 sømil, med 6 knob i timen.
Hvilken hastighed
skal der bruges for at flytte fartøjet, 550 sømil -med 150 liter brændstof ombord?

Svar 9:
Hvis du vil lave et præcist billede af dit/din: nærmiljø/kvarter/boligblok/villavej/landsted/firma/galfclub/markareal/hektarstøtte/sejlklub o.s.v.
kan du tegne det nøjagtigt på et kort, du selv fremstiller.
Til dette skal du bruge et tegneprogram, fotoprogram, millimeterpapir eller lignende, samt én -enkelt oplysning fra programmet Så til søs.exe eller din Lommeregner.

Svar 10:
Du kan medvirke til at udvikle dette navigationsprogram, ved at sende et brev med forslag/rettelser/formler....

____________________________________

Der er mange øvelser indlagt i denne ret store Hjælp-fil, følg disse og du vil snart være på god fod med programmets meget enkle brugerflade.
"Jeg ved, du tror, du forstod, hvad jeg sagde"   ;-)
Hjælpfilen er på omkring 200 siders tekst. I teksten er der indsat mange billeder, for at du kan få det fulde udbytte af programmet.
Send venligst et brev/e-mail, hvis/når du finder en fejl i programmet eller Hjælp-fil.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Open source versionen som er lagt på Internet den 28/12-2009
benytter grader minutter og sekunder og vil indeholde kildekode til følgende programmer:
Grader minutter og sekunder til et decimal tal, og decimal tal tilbage til grader minutter og sekunder.
Find kurs og distance mellem to steder samt SEJL rundt i det nu indbyggede verdenskort.
Programmet kan nu gå HELT tæt på ANKER`S POINT eller datolinjen!
Før, var det én hel grad fra ANKER`S POINT eller datolinjen man kunne placere fartøjet.
Rettelse for 1. og 2 strømtrekant fra kompast til kort, eller omvendt.
Er kommet hertil.

------------------
Afdrift rettelse fra kompast til kort, eller omvendt.
Facit, er også om der kan sejles for sejl, på den nu for afdrift rettede kurs, med de grader fartøjet går til vinden.
Rettelse for deviation og misvisning fra kompast til kort, eller omvendt.
Programmet slår selv op i én, af de i alt tre mulige deviationstabeller, finder rettelsen, udregner facit og viser facit.
Deviationstabellen D er valgt som/til standard, og kan nemt sættel til nul hvis fartøjet ikke benytter deviation.
Tid for forventet afgang og ETA, eller julian days
Hjælpfiler og eksempler er tilgængelige for de enkelte programmer.
Programmerne sættes derefter sammen, hvorved en lynhurtig kurs rettelse fra kompast til kort, eller omvendt opnås.
Krydspejlingen og passére samt andre programmer, ankommer snarere end senere i 2010.
Kildekoden til ovennævnte programmer vil ses og kan redigeres til eget brug. Læs dokumentet: Licence to this software.txt
Alt findes i mappen: C:\Navigation-ny hvorfra programmerne kører.
Programmerne er naturligvis også kompileret, (exe filer) så de kan køre uden at Winbatch er installeret.
Winbatch er et program, som jeg har benyttet til at skrive programmerne med.
Du kan naturligvis bruge andre programmer, men start med Winbatch for bedre at kunne tyde programmerne.
I mappen Lommeregner er også vist eksempler og anvisninger samt kildekode til en Lommeregner.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

_____________________________________

Jeg håber på, at få en tilbagemelding om programmet fra dig.....
Programmet ér testet, men flere tester mere....
_____________________

Send et brev til:
Bo Carlé
Klostergade 16
DK 4900 Nakskov
_______________________________________

Er du tilkoblet Internettet, kan du bruge nedenstående link til at

sende et brev til mig

min e-mail adresse er:
greybeardet@hotmail.com
_____________________________________

Det med småt:

This program is Copyright © 2009,  by Bo Carlé

Dette program, eller portioner heraf, må IKKE bruges med profit for øje

Indholdet af mappen C:\Navigation på din harddisk,
er en kopi af min version, på min harddisk! (næsten)
Indholdet i C:\Navigation er hverken shareware, crippleware eller postcardware.
Der er ingen tidsbomber, bruger begrænsninger, eller nagscreens.
Indholdet i C:\Navigation er fuldt funktions klar efter download og installation!

_____________________________________

God vind.......

Happy programming.......

_____________________________________

Til index