RUTESKÆRMEN

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side,
klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne.
------------------------------------------

Øvelse 7
::::::::::::::::::::::::::::::
Forventninger til dig, før du starter dette program op:
1. Du kan nemt hente eller indtaste og derefter gemme det Affarende eller Påkommende Sted på Startskærmen.
2. Du kan nemt finde Beholden Kurs og Distance mellem det Affarende og Påkommende sted, på Startskærmen.
Ruteprogrammet benytter RHUMBLINE som "standard".
RHUMBLINE anbefales kraftigt! Da dette program ingen fejl laver, selv ved meget store distancer!
-
3. Du kender også til programmet Kort Til Kompas >>
Som selv finder ud af om der skal benyttes afdrift eller ej.
Hvis vinden kommer FRA agten for tværs, skal der ikke benytes afdrift i beregningen!
-
Sættes de to programmer sammen, således at Kurs og Distance først findes, med RHUMBLINE,
og Kort Til Kompas LYNHURTIG> køres dernæst , skal tidspunktet for forventet ankomst gemmes.
Dette tidspunktet for forventet ankomst bliver så tidspunktet for forventet afgang i den næste beregning!
Den udsejlede Distance for hver beregning skal også gemmes, og ALLE data skal skrives til Log.fil.txt.
Indholdet af Logfil.txt overføres til dokumentet Samlet_rute.txt efter hver beregning og Log.fil.txt slettes.
-
Hvis dette gentages, f.eks. 10 gange i træk, har man et LYNHURTIGT Ruteprogram!
Slut med at nusse rundt med ændringer af afdriftens størrelse for et ben eller to på ruten!
Dette regner Kort Til Kompas LYNHURTIG > jo selv ud!
-
Processor-hastighed har også en lille smule at sige i beregningen på RUTESKÆRMEN.
Det er dog umuligt, at du ville kunne regne det hurtigere "ud" på et søkort, i hånden.
-
Har set rute-beregningerne udført fra ÉT sekund, til ti sekunder, på forskellige typer computere.
Processor-hastighed har som nævnt en del at sige hvor hurtigt disse MANGE MANGE MANGE beregninger vil tage, i tid.
Hvis du selv vil tjekke hastigheden beregningerne blev udført med, skal du klikke på knappen/teksten: **BEREGN RUTEN**

EKSEMPEL:
Når Samlet_rute.txt er på skærmen kan du her øverst se dato og tid for: BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 1 OG 2
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:15:19:14:41

Tast Ctrl + End og du er nu i bunden af dokumentet, hvor du lidt længere oppe finder:
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 10 OG 11
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:15:19:14:42

Altså kun ÉT sekund, for at udregne 10 -Find kurs og distance beregninger, med RHUMBLINE
plus 10 -Fra Kurs Til Kompas Lynhurtig> beregninger.
Udført på en processor med Dual Core, 2.66 gigahertz og (minimum) to gigabyte dualram.
(Ca. dagens computer, køb ikke mindre til xp og hvis vista, smæk fire gigabyte ram på, uanset hvilken version (32 bit)!)
(Bemærk: Hvis du er til Photoshop, videoredigering og vil generelt fremtids-sikre din computer, (en tid....),
køb en Quad-core i stedet, f.eks. Q9450 (små 2000 kr.) eller højere. Smæk derefter fire gigabyte ram på, gerne (og helst) dualram)!
(Hvis 64 bit system, smæk otte gigabyte ram på! Så snurrer systemet fint, og ting tager ikke længere så lang tid....)
Udsejlede samlede Distance samt forventet dato og tidspunkt for ankomsten er også opdateret og nu vist i RUTESKÆRMEN.
-
Har "sat" instruktionerne i ALLE Rute programmerne til at få "forrang",
i forhold til hvad du ellers har kørende på din computer.
Således, at Rute programmet får mest tid, og "først".
Derved nedsættes ventetiden, mens beregningerne udføres.

LYNHURTIGT RUTEPROGRAM

:::::::::::::::::::::::::::::::
Instruktioner til Ruteprogrammerne:

1. Det første, som skal/bør gøres, er at sætte Startskærmen op, (!kun de rødbrune tal!) med de data som forventes på ruten.
Tast derefter Enter, og ALLE ændrede data er gemt:

Sæt først Startskærmen op

2. Klik derefter på knappen/teksten: < RUTEPROGRAM > på Startskærmen.

3. RUTESKÆRMEN TONER FREM:

RUTESKÆRMEN

Som du kan se, er de data som du ændrede på Startskærmen nu også er at finde på RUTESKÆRMEN:
Deviationstabel D er markeret
Sejlet fart fra Loggen (gennem vandet) er 8.3 knob
Misvisningen er -2 (2 graders vestlig misvisning)
Strømmens sætning (retning) er 303.8 grader
Strømmens fart over grunden er 2.3 knob
Skibet kan gå 45 grader til vinden
Vinden kommer FRA 292.5 grader
Afdriftens størrelse er 5 grader med den vind som blæser i øjeblikket
Forventet afgang er den 8/8-2008 klokken 8:0:0 om morgenen

Som vist i ovenstående billede af Startskærmen, og i ovenstående billede af RUTESKÆRMEN
Hvis du ikke fik sat data til Rutesejladsen,
klik på AFSLUT RUTEPROGRAM og sæt data på Startskærmen, som vist i ovenstående billeder.
Tast derefter Enter, og ALLE ændrede data er gemt. Klik igen på knappen /teksten: < RUTEPROGRAM >
---

Der er faktisk to forskellige Ruteprogrammer på RUTESKÆRMEN.

Det ene, startes nederst i venstre hjørne, ved at klikke på knappen/teksten: **BEREGN RUTEN**
Dette program udregner LYNHURTIGT en rute bestående af ALLE de rutesteder som er vist i RUTESKÆRMEN.
Ruten, vil efter kørsel blive vist i dokumentet: Samlet_rute.txt som åbner,
og som derefter kan udskrives eller gemmes under et andet navn.
Dette dokument vil blive overskrevet, hvergang der klikkes på knappen/teksten: **BEREGN RUTEN**

Det andet ruteprogram kan beregne en individuel rute, ved at der klikkes på: Beregn Rute mellem Sted:
og her, under denne tekst, finder du de steder som der kan beregnes individuelt imellem.
F.eks. mellem sted 1 og 2 eller 7 og 8 o.s.v.
Her findes kurs og distance først med RHUMBLINE hvorefter Fra Kort Til Kompas Lynhurtig> køres.
ALLE data vises, og hvis fluebenet: ÅBEN Rutefil når program er kørt var sat (som standard),
vil Rute1_2.txt åbne når du taster Enter for at hoppe tilbage til RUTESKÆRMEN,
og du kan nu hurtigt se om denne distance kan sejles for sejl eller ej,
eller om der skal ændres på kursen på dette ben!
Dette dokument vil blive overskrevet, hvergang der klikkes på f.eks knappen/teksten: 1 og 2

---
Lad os, når de data som skal være på plads, er klar, starte med programmet: **BEREGN RUTEN**
Nu skal du være sikker på, at vi begge er enige om hvilken rute som skal beregnes,
forvis dig derfor om at ruten: Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
er på skærmen, hvis ikke, klik på knappen/teksten: HENT RUTE på RUTESKÆRMEN:

HENT RUTE

Udseende, størrelse og position på skærmen, på ovenstående boks, vil variere efter installeret operativsystem!

Mappen Ruter åbner nu, og her kan du se ALLE de filer og mapper som befinder sig her.

Dobbeltklik på Testrute 2.ini eller:
Marker Testrute 2.ini og klik derefter Åbn
Resultatet er det samme. Testrute 2 åbner på RUTESKÆRMEN:

Testrute 2

Klik på knappen/teksten: Sæt dato og tidspunkt tilbageRUTESKÆRMEN
-hvis du allerede har klikket lidt rundt på RUTESKÆRMEN og har udført et par beregninger.
Klik også på knappen/teksten: Sæt Distancer til nulRUTESKÆRMEN
-hvis du allerede har klikket lidt rundt på RUTESKÆRMEN og har udført et par beregninger.
(Dette SKAL ALTID gøres, før en NY rute beregnes på RUTESKÆRMEN,
ellers forkert forventet ankomst og forkerte samlede Distancer i Sømil og Kilometer, i beregningerne!).

Når din RUTESKÆRM er 100 % magen til ovenstående billede,
klik på knappen/teksten: **BEREGN RUTEN** og programmet går i sving.
Er der en fejl et sted i, en boks, vil du få besked derom! Denne fejl, skal først rettes, før det er muligt at fortsætte!
Klik igen på: **BEREGN RUTEN** når eventuelle fejl er rettet, og programmet går i sving:

Testrute 2 udført

Samlet_rute.txt åbner når klar, også selv om du har fjernet fluebenet fra: Åben Rutefil når program er kørt
Da du jo nok lige vil se hvad der sker på "benene". Du kan nu markere/klik på Samlet_rute.txt og læse nærmere.
Du skal derefter klikke på knappen/teksten: Sammenføj Samlet_rute.txt til Totalrute.txt da ruten ikke er færdigberegnet.

Totalrute.txt åbner nu. Jeg har kopieret indholdet af denne fil.
Du kan nu slette de beregnede rutefiler og Samlet_rute.txt
Du kan i nedenstående tekst læse om ruten, eller klikke på nedenstående link og hoppe videre:

OK, jeg har læst nedenstående, og vil meget gerne videre, klik på dette link for at hoppe nedad

BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 1 OG 2 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets styrbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
162°17'18"
!!!Vinden kommer ind, AGTEN for tværs på dette ben!!!
Sejlede kurs misvisende er i 2. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
!!!Der regnes IKKE med AFDRIFT på dette ben!!!
************* ***************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:00
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
8
0
0
***AFFARENDE STED***
Antoniusøen.ini
***Bredde=
55
59
4
***Længde=
12
30
9
***PÅKOMMENDE STED***
Lejfsø.ini
***Bredde=
55
53
5
***Længde=
12
43
5
*Beholden kurs retvisende over grunden=
129.899
**Beholden distance over grunden i sømil=
9.19814
**Beholden distance over grunden i kilometer=
17.035
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
128.212
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
130.212
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
0
******Styrede kurs misvisende=
130.212
***DEVIATION***
-6
*******Styrede kurs devierende=
136.212
********Beholden fart over grunden=
6.00942
*******Timer for rejsen i alt*******
1.53062
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
1
*******Minutter for rejsen=
31
*******Sekunder for rejsen=
50
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
9
31
50
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 2 OG 3 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets styrbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
94°58'8"
!!!Vinden kommer ind, AGTEN for tværs på dette ben!!!
Sejlede kurs misvisende er i 3. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
!!!Der regnes IKKE med AFDRIFT på dette ben!!!
************* ***************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:00
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
9
31
50
***AFFARENDE STED***
Lejfsø.ini
***Bredde=
55
53
5
***Længde=
12
43
5
***PÅKOMMENDE STED***
Karlsø.ini
***Bredde=
55
48
3
***Længde=
12
37
8
*Beholden kurs retvisende over grunden=
211.607
**Beholden distance over grunden i sømil=
6.10568
**Beholden distance over grunden i kilometer=
11.3077
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
195.531
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
197.531
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
0
******Styrede kurs misvisende=
197.531
***DEVIATION***
2
*******Styrede kurs devierende=
195.531
********Beholden fart over grunden=
7.88742
*******Timer for rejsen i alt*******
0.774103
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
0
*******Minutter for rejsen=
46
*******Sekunder for rejsen=
27
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
10
18
17
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 3 OG 4 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets styrbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
164°39'23"
!!!Vinden kommer ind, AGTEN for tværs på dette ben!!!
Sejlede kurs misvisende er i 2. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
!!!Der regnes IKKE med AFDRIFT på dette ben!!!
************* ***************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:00
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
10
18
17
***AFFARENDE STED***
Karlsø.ini
***Bredde=
55
48
3
***Længde=
12
37
8
***PÅKOMMENDE STED***
Mariesø.ini
***Bredde=
55
40
6
***Længde=
12
56
2
*Beholden kurs retvisende over grunden=
126.627
**Beholden distance over grunden i sømil=
12.9065
**Beholden distance over grunden i kilometer=
23.9029
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
125.844
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
127.844
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
0
******Styrede kurs misvisende=
127.844
***DEVIATION***
-6
*******Styrede kurs devierende=
133.844
********Beholden fart over grunden=
6.00202
*******Timer for rejsen i alt*******
2.15037
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
2
*******Minutter for rejsen=
9
*******Sekunder for rejsen=
1
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
12
27
18
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 4 OG 5 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets bagbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
47°48'58"
!Vinden kommer ind, FORAN for tværs på dette ben!
Sejlede kurs misvisende er i 4. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
DER REGNES MED AFDRIFT PÅ DETTE BEN
************************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
12
27
18
***AFFARENDE STED***
Mariesø.ini
***Bredde=
55
40
6
***Længde=
12
56
2
***PÅKOMMENDE STED***
Lejfsø.ini
***Bredde=
55
53
5
***Længde=
12
43
5
*Beholden kurs retvisende over grunden=
331.031
**Beholden distance over grunden i sømil=
14.7448
**Beholden distance over grunden i kilometer=
27.3073
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
338.316
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
340.316
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
5
******Styrede kurs misvisende=
335.316
***DEVIATION***
-5
*******Styrede kurs devierende=
340.316
********Beholden fart over grunden=
10.2781
*******Timer for rejsen i alt*******
1.43459
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
1
*******Minutter for rejsen=
26
*******Sekunder for rejsen=
5
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
13
53
23
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 5 OG 6 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets styrbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
94°58'8"
!!!Vinden kommer ind, AGTEN for tværs på dette ben!!!
Sejlede kurs misvisende er i 3. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
!!!Der regnes IKKE med AFDRIFT på dette ben!!!
************* ***************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
13
53
23
***AFFARENDE STED***
Lejfsø.ini
***Bredde=
55
53
5
***Længde=
12
43
5
***PÅKOMMENDE STED***
Karlsø.ini
***Bredde=
55
48
3
***Længde=
12
37
8
*Beholden kurs retvisende over grunden=
211.607
**Beholden distance over grunden i sømil=
6.10568
**Beholden distance over grunden i kilometer=
11.3077
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
195.531
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
197.531
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
0
******Styrede kurs misvisende=
197.531
***DEVIATION***
2
*******Styrede kurs devierende=
195.531
********Beholden fart over grunden=
7.88742
*******Timer for rejsen i alt*******
0.774103
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
0
*******Minutter for rejsen=
46
*******Sekunder for rejsen=
27
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
14
39
50
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 6 OG 7 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets styrbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
164°39'23"
!!!Vinden kommer ind, AGTEN for tværs på dette ben!!!
Sejlede kurs misvisende er i 2. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
!!!Der regnes IKKE med AFDRIFT på dette ben!!!
************* ***************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
14
39
50
***AFFARENDE STED***
Karlsø.ini
***Bredde=
55
48
3
***Længde=
12
37
8
***PÅKOMMENDE STED***
Mariesø.ini
***Bredde=
55
40
6
***Længde=
12
56
2
*Beholden kurs retvisende over grunden=
126.627
**Beholden distance over grunden i sømil=
12.9065
**Beholden distance over grunden i kilometer=
23.9029
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
125.844
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
127.844
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
0
******Styrede kurs misvisende=
127.844
***DEVIATION***
-6
*******Styrede kurs devierende=
133.844
********Beholden fart over grunden=
6.00202
*******Timer for rejsen i alt*******
2.15037
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
2
*******Minutter for rejsen=
9
*******Sekunder for rejsen=
1
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
16
48
51
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 7 OG 8 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets bagbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
47°48'58"
!Vinden kommer ind, FORAN for tværs på dette ben!
Sejlede kurs misvisende er i 4. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
DER REGNES MED AFDRIFT PÅ DETTE BEN
************************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
16
48
51
***AFFARENDE STED***
Mariesø.ini
***Bredde=
55
40
6
***Længde=
12
56
2
***PÅKOMMENDE STED***
Lejfsø.ini
***Bredde=
55
53
5
***Længde=
12
43
5
*Beholden kurs retvisende over grunden=
331.031
**Beholden distance over grunden i sømil=
14.7448
**Beholden distance over grunden i kilometer=
27.3073
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
338.316
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
340.316
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
5
******Styrede kurs misvisende=
335.316
***DEVIATION***
-5
*******Styrede kurs devierende=
340.316
********Beholden fart over grunden=
10.2781
*******Timer for rejsen i alt*******
1.43459
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
1
*******Minutter for rejsen=
26
*******Sekunder for rejsen=
5
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
18
14
56
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 8 OG 9 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets styrbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
94°58'8"
!!!Vinden kommer ind, AGTEN for tværs på dette ben!!!
Sejlede kurs misvisende er i 3. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
!!!Der regnes IKKE med AFDRIFT på dette ben!!!
************* ***************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
18
14
56
***AFFARENDE STED***
Lejfsø.ini
***Bredde=
55
53
5
***Længde=
12
43
5
***PÅKOMMENDE STED***
Karlsø.ini
***Bredde=
55
48
3
***Længde=
12
37
8
*Beholden kurs retvisende over grunden=
211.607
**Beholden distance over grunden i sømil=
6.10568
**Beholden distance over grunden i kilometer=
11.3077
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
195.531
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
197.531
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
0
******Styrede kurs misvisende=
197.531
***DEVIATION***
2
*******Styrede kurs devierende=
195.531
********Beholden fart over grunden=
7.88742
*******Timer for rejsen i alt*******
0.774103
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
0
*******Minutter for rejsen=
46
*******Sekunder for rejsen=
27
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
19
1
23
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 9 OG 10 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets bagbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
59°52'55"
!Vinden kommer ind, FORAN for tværs på dette ben!
Sejlede kurs misvisende er i 4. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
DER REGNES MED AFDRIFT PÅ DETTE BEN
************************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
19
1
23
***AFFARENDE STED***
Karlsø.ini
***Bredde=
55
48
3
***Længde=
12
37
8
***PÅKOMMENDE STED***
Antoniusøen.ini
***Bredde=
55
59
4
***Længde=
12
30
9
*Beholden kurs retvisende over grunden=
340.785
**Beholden distance over grunden i sømil=
11.7548
**Beholden distance over grunden i kilometer=
21.77
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
350.382
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
352.382
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
5
******Styrede kurs misvisende=
347.382
***DEVIATION***
-3
*******Styrede kurs devierende=
350.382
********Beholden fart over grunden=
10.0211
*******Timer for rejsen i alt*******
1.17301
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
1
*******Minutter for rejsen=
10
*******Sekunder for rejsen=
23
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
20
11
46
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 10 OG 11 PÅ RUTE:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets styrbord side, som er luv side.
Sejlskibet går IKKE for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben
Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=
152°47'18"
!!!Vinden kommer ind, AGTEN for tværs på dette ben!!!
Sejlede kurs misvisende er i 2. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
!!!Der regnes IKKE med AFDRIFT på dette ben!!!
************* ***************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:12:13:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Fredag
8
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
20
11
46
***AFFARENDE STED***
Antoniusøen.ini
***Bredde=
55
59
4
***Længde=
12
30
9
***PÅKOMMENDE STED***
Mariesø.ini
***Bredde=
55
40
6
***Længde=
12
56
2
*Beholden kurs retvisende over grunden=
142.919
**Beholden distance over grunden i sømil=
23.5652
**Beholden distance over grunden i kilometer=
43.6428
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
137.712
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
139.712
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
0
******Styrede kurs misvisende=
139.712
***DEVIATION***
-6
*******Styrede kurs devierende=
145.712
********Beholden fart over grunden=
6.09261
*******Timer for rejsen i alt*******
3.86784
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
3
*******Minutter for rejsen=
52
*******Sekunder for rejsen=
4
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Lørdag
9
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
0
3
50
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
SAMLET ANTAL SØMIL UDSEJLET:
118.138
SAMLET ANTAL KILOMETER UDSEJLET:
218.791
******************SLUT PÅ BEREGNING AF RUTE PÅ SKÆRMEN******************

Ja, det er en længere historie at læse, men yderst praktisk,
da det hurtigt kan ses her om sejladsen kan lade sig gøre, eller om noget skal ændres!

Fortsættelsen på ruten skal hentes, klik på teksten/knappen: HENT RUTE

Hent fortsættelsen på ruten

Hent Testrute3.ini for at fortsætte ruten, som vist i ovenstående billede.

Testrute3 er nu hentet til RUTESKÆRMEN

Testrute3 er nu klar til beregning på RUTESKÆRMEN, som vist i ovenstående billede.
Det sidste rutested fra Testrute2, SKAL nu være det første rutested i Testrute2, til fortsættelsen af ruteberegningerne!
!BEMÆRK, at hvis der et 0 (nul) i rutenavnet, vil stedet ikke blive beregnet, men vil blive sprunget over!

Klik på knappen/teksten: **BEREGN RUTEN** og programmet går i sving:

Beregningen er udført

Til vores rædsel ses at der bliver problemer med at sejle for sejl på dette sidste ben.
Der må krydses, på denne sidste strækning.
Kapsejladsen slutter først den næste dag, lørdag den 9/8-2008 klokken 02: 19:17
Klik på på knappen/teksten: Sammenføj Samlet_rute.txt til Totalrute.txt da ruten nu er færdigberegnet.
Totalrute.txt åbner nu. Jeg har kopieret den sidste beregning, og den kan læses herunder.
Totalrute.txt kan nu gemmes under et andet navn, eller udskrives.

De to filer til ruten: Testrute2.ini og Testrute3.ini kan nu sendes til besætningen, så de kan se hvordan og hvorledes.
Der skal/kan også medsendes en kopi af filen Start.ini som du finder i mappen: C:\Navigation\Start
Start.ini skal så overskrives, når modtaget,
og oplysningerne til start af denne rute vil nu være at finde i Startskærmen, når denne åbnes.
Du kan i stedet for at vedhæfte Start.ini, i e-mailen -skrive data for ruten, om vind og strøm, som her:

Sejlet fart fra Loggen (gennem vandet) er 8.3 knob.
Dette er et slag på tasken, en gennemsnits-fart kan være god at regne med! Så der satses på 8.3 knob i dette tilfælde!
Det er dog helt usandsynligt at de 8.3 knob kan holdes på samtlige ben på ruten. Så "gennemsnittet" for farten angives!
Misvisningen er -2 (2 graders vestlig misvisning)
Strømmens sætning (retning) er 303.8 grader
Strømmens fart over grunden er 2.3 knob
Skibet kan gå 45 grader til vinden
Vinden kommer FRA 292.5 grader
Afdriftens størrelse er 5 grader med den vind som blæser i øjeblikket
Forventet afgang er den 8/8-2008 klokken 8:0:0 om morgenen

Og deltagerne i kapsejladsen kan nu selv taste ovenstående data ind i Startskærmen og derefter taste Enter,
og så se hvordan det kan gå med kapsejladsen....
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sidste stump af Totalrute.txt:

BEREGNING AF REJSEN MELLEM BEN 1 OG 2 PÅ RUTE:
Testrute3 -Skriv navnet på RUTEN på skærmen, her, før Gem rute på skærm knappen bruges!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Vinden kommer ind på fartøjets bagbord side, som er luv side.
!Sejlskibet går for tæt til vinden, til at kunne sejle for sejl på dette ben!
!Vinkel til vinden i grader, minutter og sekunder FRA Sejlede Kurs Misvisende=!
37°37'36"
!Vinden kommer ind, FORAN for tværs på dette ben!
Sejlede kurs misvisende er i 4. kvadrant. Vinden kommer fra 4. kvadrant.
DER REGNES MED AFDRIFT PÅ DETTE BEN
************************************
*******Computerens dato og tidspunkt=
2008:07:16:13:17:01
***Forventet afgang, dag, måned, år=
Lørdag
9
August
2008
***Forventet afgang, time, minut, sekund=
0
3
50
***AFFARENDE STED***
Mariesø.ini
***Bredde=
55
40
6
***Længde=
12
56
2
***PÅKOMMENDE STED***
Antoniusøen.ini
***Bredde=
55
59
4
***Længde=
12
30
9
*Beholden kurs retvisende over grunden=
322.919
**Beholden distance over grunden i sømil=
23.5652
**Beholden distance over grunden i kilometer=
43.6428
***Sejlet fart fra loggen=
8.3
***STRØMOPLYSNINGER***
Strømmen sætter=
303.8
Strømmens fart, i sømil i timen=
2.3
****Sejlede kurs retvisende=
328.127
***MISVISNING***
-2
*****Sejlede kurs misvisende=
330.127
***AFDRIFTOPLYSNINGER***
Grader sejlskibet går til vinden=
45
Vinden kommer fra=
292.5
Afdriftens størrelse=
5
******Styrede kurs misvisende=
325.127
***DEVIATION***
-6
*******Styrede kurs devierende=
331.127
********Beholden fart over grunden=
10.4389
*******Timer for rejsen i alt*******
2.25745
*******Dage for rejsen=
0
*******Timer for rejsen=
2
*******Minutter for rejsen=
15
*******Sekunder for rejsen=
27
***Forventet ankomst, ETA - dag, måned, år=
Lørdag
9
August
2008
***Forventet ankomst, ETA - time, minut, sekund=
2
19
17
*******************SLUT PÅ BEREGNING********************
SAMLET ANTAL SØMIL UDSEJLET:
141.703
SAMLET ANTAL KILOMETER UDSEJLET:
262.434
******************SLUT PÅ BEREGNING AF RUTE PÅ SKÆRMEN******************

Det næste kapitel omhandler det andet RUTEPROGRAM