RUTER 2

STARTSIDE

Er der ingen rammer vist på denne side,
klik på STARTSIDE foroven og index siden vil åbne.
------------------------------------------

Lad os starte med en gennemgang af de knapper som findes på Ruteskærmen:

Hent Sted 1

Et klik på teksten: Hent Sted 1 -og mappen Navigation åbner,
hvor du kan klikke dig frem til det sted hvorfra du vil hente sted 1

Her kan der beregnes en kursberegning mellem to steder

Her kan der foretages en kursberegning mellem to steder på ruten.
Klik f.eks. på knappen: 1 og 2 og følgende vil nu ske:
Først findes kurs og distance mellem Sted 1 og 2 på Ruteskærmen, med Rhumbline.
Dernæst køres programmet Kort Til Kompas LYNHURTIG og de udregnede data vises:

Udregnede data vises

I ovenstående billede ses at der ikke skal regnes med afdrift på dette ben!
Der er et 0 (nul) ved afdriftens størrelse. Tast Enter og du hopper tilbage til Ruteskærmen:

Ruteskærmen er nu opdateret

Når tilbage på Ruseskærmen er Rute1_2.txt nu åbnet, og her kan ses at der ikke regnes med regnes med afdrift på dette ben.
Dato, tidspunkt samt distancer vil være opdateret på Ruteskærmen.

I ovenstående billede kan der her vælges mellem Mercator eller Rhumbline, før der foretages en beregning på Ruteskærmen.
Sæt ét flueben ved enten Mercator eller Rhumbline, før der foretages en beregning på Ruteskærmen.
Rhumbline er altid valgt som standard når Ruteskærmen åbner. Derved undgås fejl, selv ved meget store distancer!
-
Når Ruteskærmen åbner er der som standard også sat et flueben ved: Åben Rutefil når program er kørt
Som vist i ovenstående billede.

Deviationstabel D er valg som standard

I ovenstående billede kan der her vælges mellem deviations-tabellerne: A, B C, D eller INGEN DEVIATION
Sæt kun ét flueben ved den tabel du vil benytte.
BEMÆRK: Deviationstabel D vil ALTID være markeret + den deviationstabel som var valgt på Startskærmen!
Når de beregninger er foretaget som der skal benyttes til ruten er klar, kan/skal der nu klikkes på knappen:
Sammenføj ALLE beregnede Rutefiler til Samlet_rute.txt, og Samlet_rute.txt åbner.

Data fra Startskærmen vises i disse bokse

I ovenstående billede ses de data som blev indtastet på Startskærmen.
Nedenunder disse data, ses knappen ***BEREGN RUTEN***
som vil starte en LYNHURTIG beregning af alle de rutesteder som er på Ruteskærmen.

Dato og tidspunk for rutens start - eller slutning

I ovenstående billede ses data (dato og tidspunkt) for rutens start, som blev indtastet på Startskærmen.
Når en beregning er udført vil disse data være opdateret på Ruteskærmen, i disse bokse.

Åben rutehjælpfilen, åben en rutefil, slet beregnede rutefiler

Ved et klik på enten: HJÆLP - FILEN, ÅBEN RUTEFIL eller SLET BEREGNEDE RUTEFILER
sker følgende: Rute-hjælpfilen læser du nu! ÅBEN RUTEFIL, her kan du åbne en beregnet rutefil.
Du kan også slette ALLE BEREGNEDE RUTEFILER.

Her er flere valgmuligheder

Knappen Sammenføj Samlet_rute.txt til Totalrute.txt benyttes når programmet:
***BEREGN RUTEN*** er udført (samme farve knap) eller efter:
Sammenføj ALLE beregnede Rutefiler til Samlet_rute.txt knappen er trykket.
-
Et klik på knappen: SLET Samlet_rute.txt vil slette Samlet_rute.txt
-
Et klik på knappen: Sæt dato og tidspunkt tilbage vil sætte disse data tilbage, så de er som da du åbnede Ruteskærmen.
-
Har du sat strømmens sætning (retning) og fart til andre data, end dem som oprindelig var vist, da du åbnede Ruteskærmen,
vil et klik på knappen: Sæt Strøm tilbage -sætte dem tilbage til de data vist, da du åbnede Rureskærmen.
-
Har du sat vindens retning og afdriftens størrelse til andre data, end dem som oprindelig var vist, da du åbnede Ruteskærmen,
vil et klik på knappen: Sæt Vind tilbage -sætte dem tilbage til de data vist, da du åbnede Ruteskærmen.

Her er flere valgmuligheder

Et klik på knappen: Gem rute på skærm -vil åbne mappen:
C:\Navigation\Ruter hvor du kan gemme den rute som er på skærmen.
Benyt fornuftige navne til de ruter som du gemmer.
-
Et klik på knappen: HENT RUTE -vil åbne mappen:
C:\Navigation\Ruter hvorfra du kan hente en rute op på Ruteskærmen.
BEMÆRK at knappen HENT RUTE er "standard" knappen på Ruteskærmen!
Taster du Enter, "ved en fejltagelse" vil denne funktion åbne mappen: C:\Navigation\Ruter
Klik på knappen "Annuler" for at hoppe tilbage til Ruteskærmen!
-
Et klik på knappen: Luk ALLE rutefiler
vil lukke ALLE rutefiler som er åbne på din computerskærm.
Er noget som helst ændret i en rutefil, som du ikke allerede hár gemt,
vil du blive spurgt om du vil gemme filen!
-
Et klik på knappen: SLET Totalrute.txt vil slette Totalrute.txt
-
I boksen hvor der står skrevet:
Testrute 2 -Skriv navnet på RUTEN på denne linje, før du gemmer.
er selve navnet på den rute som er vist på skærmen. Benyt fornuftige navne til de ruter som du opretter.
-
Et klik på knappen: AFSLUT RUTEPROGRAM og du ryger tilbage til Startskærmen.
Ruten som er vist på Ruteskærmen, gemmes automatisk, og ALLE rutefiler lukkes, hvis åbne på din skærm.
-
Boksene: Sømil i alt og Kilometer i alt viser distancen på ruten, eller rutebenet, i alt.
-
Et klik på knappen: Sæt Distancer til nul, sætter Sømil i alt og Kilometer i alt til nul.
Nyttigt, når der skal startes på en ny rute. Sæt så også dato og tidspunkt tilbage.
-
Er der et sted på ruten hvor der ikke er strøm, kan et klik på knappen:
Sæt strøm til 0 (nul) -gøre netop dette.
-
Er der et sted på ruten hvor der ikke er vind, kan et klik på knappen:
Sæt Vind til 0 (nul) -gøre netop dette.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Næste kapitel handler om:

Hentning -og om at gemme en Opsætning af Startskærmen.